Boekhouding Zuiderster vaag/geld terug naar gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-03-2011
Links buurthuis rechts de wijkwinkel.
foto © gerard monté, 25 juni 2005.
 
Na onderzoek van de boekhouding van buurthuis De Zuiderster gaat de gemeente subsidies van 2010 en mogelijk 2000 terug eisen. Dat onderzoek gebeurde nadat de bewonerscommissie Gestelse Buurt vorig jaar bij de gemeente een klacht indiende over het buurthuis. De commissie vindt dat het bestuur van het buurthuis en de bewoners onvoldoende samenwerken. Er zijn onvoldoende activiteiten voor de buurt. De bewonerscommissie denkt ook dat het bestuur onrechtmatig handelt op financieel gebied.

Uit het onderzoek door Ernst & Young Accountants blijkt dat de administratie van de stichting niet voldoet aan de eisen. Er ontbreken documenten (in- en verkoopfacturen, declaraties ed.). Maar het was niet vast te stellen of alle posten getrouw zijn weergegeven. En dus niet of het bestuur de subsidie rechtmatig heeft besteed. Ook is er onduidelijkheid over
betalingen naar bepaalde betaalrekeningen. Daarom vordert de gemeente geld terug en legt beslag op de tegoeden
van de stichting.
Om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt bij vergelijkbare subsidierelaties worden er in de toekomst steekproefsgewijs onderzoeken gehouden.
Voorlopig gaat de gemeente het buurthuis, dat pet 1 januari 2013 verhuist naar de nieuwe Brede Bossche op Meerendonk, tijdelijk zelf beheren. Daar komt  het onder een beheersstichting te staan.