Maria v. Bourgondiësingel géén gemeentelijk monument

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2011 | Gewijzigd op: 20-10-2014
De gemeente heeft , ondanks een eerder voornemen, besloten de Maria van Bourgondiësingel niet tot gemeentelijk monument te verklaren. De Monumenten- Welstandscommissie heeft hierover negatief geadviseerd.

   
-Boven:  Maria van Bourgondiësingel nummer 5. Oorspronkelijk pand werd gesloopt en deze woning/kantoor is er voor teruggekomen....
-Rechts boven: Maria van Bourgondiësingel 1. Oorspronkelijk herenhuis van Koudijs, dat  naar de oude staat werd gerenoveerd.
-Rechts: Maria van Bourgondiësingel 13. Oorspronkelijke woning gehandhaafd, maar wel toegevoegd met diverse aanbouwen.


foto' © gerard monté, 3 oktober 2004 [boven] .
foto © paul kriele, 18 juli 2006 [r.] .

Het College van B&W heeft de bewoners van de Maria van Bourgondiësingel bericht om een aantal woningen in de straat aan te wijzen als gemeentelijk monument. De bewoners hebben gevraagd de woningen niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college laat weten dat ze de woningen willen afwegen binnen het totale kader van de wijk Zuid. In een later stadium kunnen de bewoners nog formeel bezwaar maken tegen aanwijzing als gemeentelijk monument.

zie voor een uitvoerige belichting van de straat op  Maria van Bourgondiësingel