Erasmusfestival: Minder elitair én.... voor breder publiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2013 | Gewijzigd op: 26-09-2013
Het tweejaarlijks Erasmus festival Brabant [4-10 november 2013] is bewust nog laag drempeliger, minder elitair gehouden en is ook op een breder publiek afgestemd. Het pakt actuele en aansprekelijke onderwerpen en thema’s op, zoals protestliederen, social media, rockopera en bijvoorbeeld cabaret en carnaval.


Bovendien betrekt het tweejaarlijkse festival, dat voorheen meer een Bossche aangelegenheid was, er nu de andere grote Brabantse steden bij.
Minder elitair wil bijvoorbeeld zeggen: geen groot en duur ballet van het Nationaal Ballet of van het Nederlands Danstheater, maar een rock opera, discussies mbv social media, protestenliederen van o.a. Boudewijn de Groot , Bob Dylan en Bram Vermeulen en Roos Reebergen van Roosbeef en theater in combinatie met cabaret, dialogen in de wijken [ook in Tilburg, Eindhoven Breda en Helmond].

Zelfs carnaval komt in dit festival aan bod, door middel van een congres waar de plaats van dit volksfeest o.a. door Herman Pleij en de documentairemaker Paul van der Stap wordt belicht.

De Erasmusprijs,
De voorzitter van het Erasmusfestival Brabant  Ans Buijs leidde de  presentatie rond het programma van november 2013.

foto © paul kriele, 25 september 2013.
die door Koning Willem Alxander aan de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas [*1929] wordt uitgereikt is wat dat betreft uitzondering, maar volgt uit het thema van dit jaar ‘De Toekomst van de democratie’.


Toelichting op het programma door de organisatoren van de 5 onderdelen van het festival.

Ton Meulman gaf inzicht in de publicatie die traditioneel parallel gaat aan het festival. Die publicatie legt een relatie met het huidige gedachtengoed en het thema Democratie.
Studenten van de Fontys [voortgezet en beroepsonderwijs] hebben mbv lesmateriaal gesprekken gevoerd over: gekozen gemachtigde, vrije en eerste frequente verkiezingen, de vrijheid van meningsuiting, alternatieve informatie voorziening en de vrijheid van verenigen en burgerrechten.

Het resultaat staat met archiefmateriaal van MOTI Breda, [voorheen de Academie Museum voor Beeldcultuur] en citaten van Erasmus zelf, in de publicatie die als titel draagt ’Democratie spreekt niet vanzelf’.


Jos Groenier is de producent/regisseur van het tweeluik waarin het spanningsveld tussen maatschappij en individu aan de hand van een beeldcollage en met een dansvoorstelling belicht wordt.

Jos Groenier [achterin], Huibert Wilschut [productieleider van de Koningstheater Akademie] en Ton Meulman [r.] [voorheen eigenaar Adr.Heinen]  gaven een toelichting bij het onderdeel dat onder hun verantwoordelijkheid valt.

foto © paul kriele, 25 september 2013. 


Huibert Wilschut, productieleider van de Koningstheater Akademie, is als medeproducent verantwoordelijk voor de avondvoorstelling van protestliederen in combinatie met cabaret. [zie vooraan in artikel]
Rob van de Laar gaf een toelichting op het carnavalscongres dat door de Brabantse Carnavalsfederatie op 9 november 2013 in het Provinciehuis plaatsvindt. ‘Carnaval is het sociaal kapitaal van de Democratie,’ aldus Van de Laar met stemverheffing.

Tet Reuver belichte de debatavond over sociale media, waaraan St. Joost, AVANS, Fontys, Hogeschool de Kempel, raadsleden van Brabantse gemeenten en de School voor de Journalistiek in participeren.

Jan van Velthoven, secretaris van het bestuur van het Erasmusfestival, denkt dat er zeker 30 dialoogtafels in de stad meedoen met de discussie in het debat onder het motto 'De kunst van het samen leven'.
Ook de andere - grote - Brabantse steden doen aan dit onderdeel van het Erasmusfestival mee


foto © paul kriele, 25 september 2013.

Jan van Velthoven, secretaris van het Erasmusfestivalbestuur, gaf een toelichting op de dialooggesprekken die in alle grote Brabantse steden in de 'Week van de Democratie' gepland staan. Daaraan werken alle plaatselijke Dialoog-initiatieven mee , aldus Van Velthoven, die in Den Bosch rekent op 30 dialoogtafels, die verspreid staan in winkels, bedrijven, in de Bieb,of op de Markt.
Het thema is ‘De Kunst van het samen leven’. Doel is meer begrip en inzicht in de gesprekspartners te krijgen. De organisatie regelt de gesprekspartners en de deelnemers.

De afspraak is dat al hetgeen wordt besproken en geconcludeerd ook wordt gedocumenteerd en verspreid zal worden.

De organisatie van het festival is in handen van Artishock events & marketing. Voor meer info zie www.erasmusfestival.nl
Terug naar boven