Koninklijke erepenning voor 100-jarige Moyses' Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2016 | Gewijzigd op: 06-06-2016
Zaterdagmorgen 4 juni 2016 werd in het Bestuurscentrum - bij de aanvang van het Rederijkersfestival 2016 door loco-burgemeester Huib van Olden aan de voorzitter van Moyses' Bosch,  Ivo van de Water, de koninklijke erepenning uitgereikt. In aanwezigheid van 20 Rederijkerskamers uit Vlaanderen en Nederland, vertegenwoordigd door 160 keizers, hoofdmannen, rederijkers, gezellen en vrienden  sprak eerst de 'chef de congres' Jaap Lennings, die later in het programma nog een pluim kreeg voor zijn verdiensten in de aanloop naar dit 33ste congres.


-Boven de uitreiking door loco- burgemeester
Huib van Olden aan de voorzitter van Moyses' Bosch
Carlo van de Water vanwege de culturele verdiensten
en brede activiteiten van deze toneelvereniging.

-Rechts: De  raadszaal van het Bestuurscentrum
met 160 leden van 20  Rederijkerskamers
.

foto's © paul kriele,  4 juni 2016.

' Zonder congressen kunnen we elkaar niet ontmoeten en elkaar niet versterken, aldus begon voorzitter Carlo van de Water zijn toespraak in de raadszaal van het Bestuurscentrum.
'Maar Moyses' Bosch verkeert vanwege de noodgedwongen verhuizing vanuit de GZG- locatie in zwaar weer,' aldus Van de Water die met deze verwijzing bij de loco- burgemeester een lichte instemmende knik waarnam. Bovendien is de burgemeester onze beschermheer.
De Bossche  Rederijkerskamer, die zijn oorsprong heeft uit de Gentse magistratuur  [*1448], en in 1915 is heropgericht, had als doelstelling de bevordering van het goede en de bestrijding van het slechte.
Nu na 100 jaar kunnen we dit festival organiseren dankzij enkele sponsors ,die de stad van Jeroen en Moyses' Bosch goed gezind zijn.'

Moyses' Bosch is van de vier Rederijkerskamers die de stad ooit kende, de langst bestaande,' zo begon loco-burgemeester Huib van Olden zijn toespraak. Deze vereniging geniet in onze samenleving naar aard, betrokkenheid en omvang een uniek aanzien. Zij heeft aandacht voor het erfgoed van de stad en de klassieke werken in de toneelwereld.
Als voorbeeld van het culturele leven eert koning Willem Alexander haar dan ook met de de koninklijke erepenning.'

Terug naar boven