De Taling: Val uit bed volgens de Telegraaf onjuist

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2014 | Gewijzigd op: 19-05-2014
Uit pathologisch onderzoek is gebleken dat de bewoonster van De Taling, de 91-jarige mevrouw Snijders, vorig jaar niet uit bed is gevallen, maar dat er wel degelijk andere hardhandige zaken met haar gebeurd moeten zijn. De verwondingen wijzen daar op.
De bewoonster van een aanleunwoning liep onder meer een gebroken nekwervel, gebroken neus, vier hoofdwonden, twee blauwe ogen en ook nog vier gebroken ribben op.
Van Neynsel heeft steeds volgehouden, en na geruchten ook nog eens onderstreept, dat de verwondingen door een val uit bed zijn gekomen. De Telegraaf heeft een vertrouwelijk rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in kunnen zien. 
 De redactie zegt dat de inspectie gaat ingrijpen, als de situatie binnen de Van Neynselzorggroep niet verbetert.
Bij Justitie  loopt nog steeds een onderzoek naar de oorzaak van dit- wat heet - valincident in de Taling.

Uit bericht van 11 juli 2013: Bewoonster DeTaling na val overleden
Van Neynsel voelt zich geroepen om te reageren, na een incident met dodelijke afloop, dat gebeurde in een van de zelfstandige aanleunwoningen van de stichting Van Neynsel. Daar overleed een bewoonster na een valpartij. De reden te reageren was dat het ongeval in de publiciteit kwam en er geruchten over gingen en er bij voorbaat conclusies werden getrokken.

Het persbericht zegt verder : Eind mei heeft zich dat noodlottig valincident voorgedaan bij een zelfstandig wonende bewoner van een aanleunwoning van Van Neynsel. Twee dagen later is deze mevrouw in het ziekenhuis overleden.
Van Neynsel heeft dit incident direct gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Politie en justitie doen onderzoek, zoals gebruikelijk is bij incidenten met een dodelijke afloop. Van Neynsel verleent alle medewerking aan deze onderzoeken en is ook direct een eigen intern onderzoek begonnen.
Van Neynsel zegt verder dat er vaker valincidenten voorkomen in woonzorgcomplexen. Dat is het risico van meer bewegingsvrijheid voor de bewoners.
Het bestuur wacht de uitslag van een eigen en een justitieel onderzoek af vooraleer met een publicate te komen.´