EKP-terrein: drie partijen in aanbestedingsprocedure

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2019 | Gewijzigd op: 31-01-2019

Drie partijen  gaan de aanbesteding voor het EKP-terrein vervolgen. Ze zijn door de gemeente  aangewezen omdat zij voldoen aan de criteria voor de ontwikkeling van het EKP-terrein als onderdeel van de Spoorzone.
Of de toen ingediende ideeën [op inspiratgiebijeenkomst van 5 november 2017] groen, wonen en bedrijven ook straks terugkomen, moet nog blijken. 
Op dinsdag 12 februari 2019 is er in het EKP-gebouw een Meet & Greetavond met de drie partijen.
Daaruit moet een conceptplan voortkomen.
zie ook www.denbosch.nl/ekp-terrein

Bericht van 7 november 2017 EKP- terrein in wording 
Op de eerste inspiratiebijeenkomst over de toekomst van het EKP- terrein langs de Parallelweg op maandagvond 5 november 2017 in het EKP-gebouw, kwamen uiteenlopende ideeën naar voren. Water en groen stonden naast wonen centraal voor dit gebied waar aan de Westkant het oude postsorteercentrum EKP staat en aan de Oostkant een rangeerterrein. Ook de verbinding met de stad dient als factor mee te spelen.
Een 50 tal omwonenden en afgevaardigden van bedrijven, marktpartijen en organisaties waren op uitnodiging van wethouder Eric Logister naar Grasso gekomen.
Het gebied is eigendom van NS, PostNL en de gemeente, drie partijen die gezamenlijk met de ideeën en hun eigen pannen aan de slag gaan.  Invulling is niet binnen een paar jaar te verwachten. Mogelijk dat pas  over een jaar een ruimtelijk plan op de tekentafel komt te liggen…