Expositie 'Emoties uit Srebrenica' in Culturele Bazaar geopend

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2013 | Gewijzigd op: 28-11-2013
Donderdagavond 28 november 2013 werd in de nieuwe Culturele Bazaar in de St.Jorisstraat door Janne van Wijk van de afdeling Cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch de expositie ‘Emoties uit Srebrenica’ geopend. Haar motto was: ‘’ de kracht van kunst. Van Wijnen bevestigde die uitspraak door kort tal van initiatieven van nieuwe, eigentijdse kunstplekken en kunstvormen in de stad de revue te laten passeren.

Emoties inderdaad. In de grote voormalige garage staan, hangen en liggen beelden in hun laatste bovengrondse fase. Indrukwekkend en soms afstotelijk.
Carla van den Hurk die een broer Paul heeft, die als lid van VN vredesmacht ter plaatse hulpgoederen uitdeelde, was en is haar inspiratie bij het verbeelden van innerlijke emoties. Broer Paul van den Hurk kan nauwelijks zijn emoties tonen, zo vol trauma’s zit hij nog van die tijd, licht zij toe.


Kunstenaar Carla van den Hurk, die zich bij haar kunstuitingen door emoties laat leiden.

foto's © paul kriele,  28 november 2013.
De toehoorders bij de opening van de expositie 'Emoties uit Srebrenica' in de Culturele  Bazaar in de St.Jorisstraat.


Carla wil de oorlog in Bosnië uit de jaren 90 verbeelden. Eerst specificeerde zij zich in 2- dimensionaal,tegenwoordig in 3-dimensionaal werk Behalve Sebrenica was zij ook in Palermo, waar zij 6000 gemummificeerde lichamen aanschouwde. ‘Het gaat mij om de emoties die verstarren als je gestorven bent,’ zegt de kunstenares die haar opleiding voltooide aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. ‘Maar Srebrenica is voor mij het grootste dieptepunt in deze oorlog waar 8372 mannen en jongens zijn vermoord. Op een plateau staan 80 hoofden, elk 100 gestorvenen moslims voorstellend. ‘Die emoties verbeeld ik in mijn werk. Ze vertegenwoordigen de pijn van alle Bosniërs,’aldus Van den Hurk.

   
 De objecten kunnen als shockerend worden ervaren, maar hoevelen lopen nog rond met trauma's uit deze oorlog..?  sprak ook Jeroen Rovers van de stichting Tilburg-Tuzla.
stichting is inmiddels voorgezet door Port Agora].
 Boven: Het meest elementare object van de expositie omdat hiermee het treffends het dieptepunt van de oorlog in Bosnië, twintig jaar geleden, wordt getoond.

foto's © paul kriele, 28 november 2013.

Inleiding Jeroen Rovers
‘Dat er een expositie is als hier in de Grote Bazaar, kan helpen
Jeroen Rovers van de stichting Tilburg-Tuzla, gaf met anekdoten en verhalen ook een bijdrage aan het thema van de expositie: ‘Emoties uit Srebrenica. Dat gebeurde met behulp van beelden van- met financiële steun [o.a. van Nederland] opgeknapte huizen en oorlogskerkhoven met witte geïdentificeerde] en groene [niet geïdentificeerde] grafstenen.
Tuzla is dankzij de plaatselijke burgemeester naast een multi-culturele stad, tevens de meest tolerante stad in Bosnië, zo vertelde Rovers. Daarheen zijn vele moslimmannen 20 jaar gelden gevlucht.
De stichting T-T is gericht op de drie elementen: cultuur, jongeren en onderwijs. De idealen van de stichting T-T zijn in 2010 overgenomen door Port Agora.
Rovers gaat regelmatig op bezoek naar Srebrenica om jongeren met de geschiedenis te confronteren. Maar de Nederlanders worden nu nog, niet echt hartelijk ontvangen, zo blijkt uit diens anekdoten.
‘Wat blijft er over van deze dramatische geschiedenis?’, vraagt Rovers zich openlijk af. ‘Mensen met vele trauma’s. Ze zijn bezig met de herbouw en proberen de trauma’s te verwerken. Een expositie als deze kan daaraan bijdragen.‘

Zie ook de site van Culturele Bazaar

Terug naar boven