Start vitalisering Oosterplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2008
Het paviljoen van de zeilvereniging Oosterplas bood gastvrijheid voor een gesprek dat de start symboliseert vande aanpak Oosterplas. Dat project omvat velerlei facetten die in de komende maanden aangepakt gaan worden. De afronding staat voor de opening van het zwemseizoen 2009 gepland.
foto's  © paul kriele, 8 oktober 2009
Wim Timmer  projectleider van de werkgoep Oosterplas in zijn toespraak waarin hij een historische terugblik gaf. De inzet van de werkgroep leidde uiteindelijk -in amenspraak met de bewoners -tot een plan van aanpak: 'Bouwstenen voor de toekomst van de Oosterplas'. Dat  waren 'de tools voor een evrbeterplan,' aldus Timmer.  

Vanmiddag heeft wethouder Jetty Eugster samen met de eminence grises Lex Entrop en Albert Odermatt en de secretaris van de werkgroep Peter Peperstraten het bord onthuld dat informatie verstrekt over de werkzaamheden rond de Oosterplas.
Dat gebied wordt vanaf deze maand aangepakt om het zijn sportieve, recreatieve en groenfunctie  een nieuwe impuls tt geven.

Vanaf 2005 wordt  al over dat verbeterplan gedelebreerd. Eerst [2005]  hebben de initiatiefnemers in de Stolp een  werkgroep geformeerd, vervolgens is in samenspraak met de bewoners in 2006 het plan 'Bouwstenen voor de toekomst van de Oosterplas’ aan de gemeente overhandigd. Daaruit is dit verbeterplan voortgekomen.
Dat plan bestaat specifiek uit: een betere bereikbaarheid vanuit Oosterhof en de Maastrichtseweg, inklusief een uitgebreide parkeerplaats en een voetgangerstrook [bij IJsselkade]. Ook het gebruik van de plas vanuit ‘de kofferbak’ blijft mogelijk en er komen fietsenstallingen [700 plaatsen], een wijkspeelplaats en moerasachtige groenvoorzieningen en verbeterde kades.
Links boven: wethouder Jetty Eugster naast de 'eminences grises' Lex Entrop en -wat minder grise- Albert Odermatt,  die het aspect 'onderhoud' in hun portefeuille hebben. 
Rechts boven en links het infobord op de hoek Rijnstraat/ IJsselsingel dat aangeeft waar de verbeteronderdelen worden uitgevoerd. Aan het touw staan te trekken wethouder Jetty Eugster, Lex Entrop, Albert Odermatt en de zoon van Peter Peperstraten en nauwelijks zichtbaar Peter Peperstraten zelf.


foto's © paul kriele, 8 oktober 2008.

De hockeyclub ’s-Hertogenbosch en de zeilvereniging Oosterplas blijven buiten dit verbeteringsproject. Ze komen nog apart aan bod.


Terug naar boven