Aawijk: Oppimpen wijk rond Lingestraat en Demerstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2013 | Gewijzigd op: 20-02-2013
De wijk ‘Oost’ gaat samen met BrabantWonen, Zayaz, Welzijnsinstelling Divers, Juvans en de politie schoner, veiliger en leuker worden. Maar dat kan alleen met de hulp van de buurtbewoners. Vrijdag 22 februari  2013  houdt de gemeente een startbijeenkomst. van een gerichte aanpak ter bevordering van de leefbaarheid onder het motto 'Schoon en Veilig’.

De aanpak betreft  voor de Aawijk-Zuid en -Noord en de Graafsebuurt-Zuid. Zo worden onder meer de huizen in de Demerstraat gerenoveerd en wordt daar gevelkunst aangebracht. Ook zal het Lingeplein tot buurtplein worden heringericht. En 'veiligheid' staat ook bovenaan als speerpunt van aanpak.

Op de startbijeenkomst vertelt Wethouder Ruud Schouten wat de plannen zijn en hoe de bewoners kunnen helpen. In die plannen gaat het vooral om de straten rondom het ‘Lingeplein’. Bewoners kunnen in een enquête aangeven, wat zij graag willen in hun buurt.
Kijk op www.pimponzebuurt.nl
Op de startbijeenkomst  vertoont Carine Hermens de video-impressie ‘Stille Helden’ [een première], waarin drie wijkbewoners uit Linge-, Demer- en Runstraat worden geportretteerd.  Zie ook op www.stille-helden.nl
Ook op maandagavond 25 februari om 18.00 uur is er een projectie van  'Stille Helden' .