Tonny Rademaker: 90 jaar en afscheid OC

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2014 | Gewijzigd op: 02-02-2014
Voor Tonny Rademaker is het -behalve door zijn verjaardag vandaag 90 jaar- een feestweek en een week om terug te kijken. Want vrijdag 31 januari 2014 nam hij afscheid van de Oeteldonksche Club, waar hij [43 jaar] achtereenvolgens tal van Ministeries heeft bekleed. Dat begon al daarvoor met het secretariaat van de SOK [Stichting Optocht Kommissie] vanaf 1963.
Bovendien, en dat was een grote eer, ontving hij dinsdag uit handen van burgemeester Ton Rombouts, de Culturele Penning van de stad 's-Hertogenbosch*.

*zie artikel Culturele Penning voor Rademaker dd. 28 januri 2014.

 
  -Links :Wethouder Geert Snijders, die burgemeester Ton Rombouts waarneemt [congres in Brussel], schudt Rademaker de hand en reikt hem een cadeau uit.

-Links Boven: Met trots bekijkt de bijna 90-jarige Tonny Rademaker dinsdag 28 januari de Culturele Penning van de stad  's-Hertogenbosch.


foto's © henk van esch [l.] en paul kriele, 30 januari 2014,  1 december 2013 en 28 januari 2014.


Afscheid in kelders van Central
Het afscheid van Tonny Rademaker donderdag 30 januari 2014 in de kelders van hotel Central van de Oeteldonksche Club was grandioos, zowel  de opkomst  van vrienden en relaties, als wel de blijken van waardering [in de vorm van vele cadeaus] was ook  overweldigend.

Tonny en zijn vriendin Tineke Huisman.
foto © henk van esch, 30 januari2014.

   
Drie prinsen Amadeiro's vlnr Karel Noordzij, Koos Woltjens en Jos Kieboom.  vlnr Kees Wijsmann adjudant van Kieboom, Tonny Rademaker en Jos Kieboom [voormalig prins Amadeiro]
   
 vlnr Tineke Huisman, Tonny Rademaker, Pieter van der Meulen directeur Brouwererij Heineken Den Bosch  en Marinus van Dorst [Bossche Heinekendirecteur]. Tonny ontvangt van de dissidentjes een tuliponderscheiding.
foto's © henk van esch, 30 janauri 2014

Tonny Rademaker 90 jaar 1 februari 1924-2014*

90 jaar, dat is een mijlpaal en ook een grens om van bepaalde functies afscheid te nemen. Gastheer voor de carnavalsorganisatie en carnavalsvierder bij uitstek stopte met het secretariaatschap van de Oeteldonksche Club anno 1882, precies een jaar voordat hij de 4 x 11 jaar rond zou maken.
Tonny wil aan jongeren ook een kans geven, zegt de bestuursfreak die in tal van gremia vertegenwoordigd was. 'Dat besturen zit nu eenmaal in mijn genen,' zei hij voor Blurb.
In dergelijke posities moest hij ook wel eens zijn mening tegen die van anderen prijsgeven, zegt de man die best ook op zijn strepen kan staan. Maar het aspect democratie geeft hij als motief van zijn inschikkelijkheid. ‘Daar moet je tegen kunnen’.
Rademaker stond door die posities vaak als spil in tal van organisaties en werd door diens ervaring vaak als raadsman beschouwd. In die situaties kwam zijn netwerk hem goed van pas.

Hoogtepunt in zijn carrière was de sloop en heropbouw -in fasen- van het pand aan de Markt [1985-1987].
Nog twee hoogtepunten vormden het 100-jarig bestaan van Central onder de Rademakers [12 juni 2005] en zijn 65ste jaar als directeur [11 december 2007]. Tonny die in 1942 in de zaak -Oranje hotel- was gekomen, is vanaf 1959 directeur van Central, waar zij vanaf 1962 zijn gaan wonen.

De viering van het 100-jarig bestaan begon op 1januari 2005 met de introductie van een 5-gangen jubileummenu, een expositie met foto’s van 100 jaar Central en het Oranje hotel. Op deze Nieuwjaarsdag werd ik de namiddag met familie en vrienden met een vuurwerk het 100-jarig bestaan ingeluid waarbij tevens ook het logo van het jubileumjaar werd onthuld.
Bij het 100-jarig bestaan waren onder meer drie ex-burgemeesters aanwezig, te weten Ben van Zwieten, Don Burgers en Ton Rombouts en ook enkele prinsen carnaval, onder wie Jos Kieboom en Karel Noordzij. Vanwege de eer aan de Bossche bevrijders en als representant van deze 53ste Welsh Division, was ook de Engelse ambassadeur sir Colin Budd uitgenodigd.
En dankzij een kunstwerk van Olga Pullens, aangeboden door de vijfde generatie Rademaker, waren prins Bernhard, prins Claus, koningin Beatrix en prins Willem Alexander aanwezig.
Op deze jubileumdag werd het gedenkalbum ’Central, 100 jaar bijzondere gastvrijheid’ ten doop gehouden.

Miljoenen verbouwingen
Hotel Central heeft in de loop der jaren tal van vernieuwingen doorgemaakt en aanpassingen aan de techniek en de mode van de tijd. Recent nog met de modernisering van de vergaderzalen maar steeds waren er –in dit digitale tijdperk- aanpassingen en vernieuwingen nodig. Daarin speelde de co-directeur dochter Karin Rademaker vaak een doorslaggevende rol. Een eenvoudig rekensommetjes laat zien hoeveel miljoenen deze ingrepen hebben gekost.
Dat is nog eens wat anders dan de service van het schoenen poetsen van de gasten dat elke avond gebeurde.

Oorspronkelijk telde Central 24 kamers en groeide via aan- en verbouwingen uit tot een hotel met 124 kamers. Uitbreidingen gebeurden in 1959 [aankoop van aanpalende sigarenzaak: 26 kamers], nieuwbouw aan Burg. Loeffplein met 55 kamers en in 1984 met 29 nieuwe kamers erbij.

Dieptepunt voor Tonny en Central vormde het overlijden van Miep Rademaker-Kronenburg op 25 juli 2005. Het echtpaar, dat toen bijna 60 jaar was getrouwd, telt vier kinderen Tony jr., Dorrith, Frank en Karin. Als huismoeder was Miep als geen ander aan Central verbonden.

**Nootje:
Misschien is het iemand opgevallen,  maar het Brabants  Dagblad was er niet bij, of schreef niet over Rademakers Culturele Penning [ ja, een achtregelig gekopieerd stukje],  Rademakers afscheid OC en vandaag diens verjaardag. .....  

Terug naar boven