Pompgemaal op hoek Zuidwal-Pettelaarseweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2014 | Gewijzigd op: 04-02-2014
Te zijner tijd komt er een pompgemaal op de hoek Zuidwal –Pettelaarseweg. Daarover zijn het Waterschap Aa en Maas met de gemeente nog in onderhandeling.
Het gemaal komt deels ondergronds, maar voor hetbedieningspaneel ook deels zichtbaar op het talud.
Intussen is de damwand in de stadsgracht aan de zijde Zuidwal geslagen en komt de duiker droog te staan en kan er door de mannen van Helma geïnspecteerd worden.

foto's © paul krilee,  2 februari 2014.

Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de duiker die droog was komen te staan.
Die duiker transporteert het water vanuit het Zuiderpark en de stadsgracht oostelijk van de Pettelaarseweg, naar de stadgracht aan de overzijde, waar het naar de Dommel weg kan stromen.
Die werkzaamheden bestonden uit het leegpompen van de duiker en daaropvolgend een inspectie. Daarvoor moest wel eerst aan de zijde Zuidwal een damwand worden geslagen om het Dommelwater tegen te kunnen houden.

Al vanaf medio januari was Aa en Maas bezig met het droogleggen van de duiker en het aanleggen van een overheveling mbv een slang  voor het overtollig water uit de bouwput aan de Hekellaan naar de stadsgracht aan de zijde Zuidwal.

foto © paul kriele, 22 januari 2014.

Zie ook artikel Reparatie droog gerraakte duiker dd. 22 januari 2014.

Zo lang de bouw aan de parkeergarage langszij de Hekellaanl duurt is, er tijdelijk vanuit een noodpomp in de bouwput, een slang aangelegd die het water afvoert naar de duiker aan de zijde Zuidwal.
Straks vervangt een klein pompgemaal de duiker en de noodpomp in de bouwput. De precieze locatie moet nog door partijen, inclusief Heijmans, bepaald worden. Dat kan pas gebeuren nadat de bouw van de parkeergarage is afgerond, aldus de woordvoerder van het Waterschap Aa en Maas, Sebastiaan Mol. Maar het- ook op afstand bedienbare- gemaal zal voor een deel bovengronds komen


Terug naar boven