Start renovatie schoolgebouw Sancta Mariamavo

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2020 | Gewijzigd op: 23-01-2020
Wethouder Ufuk Kâyha heeft maandagmorgen 13 januari 2020 in alle vroegte  al een lint doorgeknipt  Het was een symbolisch gebaar bij de start van een ingrijpende verbouwing van de vroegere lagere school Maria Goretti aan de Aartsherogenlaan [*1949] , die na jaren nog omgebouwd wordt tot een modern schoolgebouw. De verbouwing duurt tot de bouwvakvakantie en is dan klaar voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 begint. In de bouwvak worden nog wat laatste onderdelen aangepakt.

In de tussentijd -tot augustus 2020- verhuist een groot deel van het onderwijs naar de nieuwe in 2014 gereed gekomen aula op het schoolplein.
Het oude schoolgebouw uit de begin jaren vijftig krijgt aanpassingen die aansluiten bij een eigentijds onderwijs,  zoals een aanbouw voor een school/studieplein, dakisolatie en andere vernieuwingen [zonnepalen] die passen bij een duurzaam schoolgebouw.
De ceremoniële start gebeurde in aanwezighied van een groot deel van de 425 leerlingen van de in 1961 gestarte Sancta Mariamavo. 
 
.....
Wethouder Ufuk Kâhya gaat - na het doorknippen van het lint
- met directeur René van der Thiel een van de nieuwe schoollokalen binnen. 

foto's © henk van esch, 13 januari 2020.
....


Bericht van  9 januari 2020  Zestig jaar schoolgebouw van Sancta Mariamavo  wordt gerenoveerd. 
 
De nieuwe vleugels iuit 2013 aan de achterzijde Pieter Borstraat. Nieuwbouw dateert van 2014 [heropening]. 

foto © 27 februari 2013.

Maandag 13 januari 2020 geeft wethouder Ufuk Kâhya ’s morgens vroeg samen met de leerlingen het startsein voor de renovatie van het schoolgebouw, gelegen langszij de Aartshertogenlaan. Dat was in 1949 als tegenhanger van de daartegenover gelegen Pius Xschool voor jongens, de lagere Maria Gorettischool voor meisjes. De verbouwing van circa € 4,5 miljoen is bedoeld het gebouw door meer comfort en verduurzaming aan te passen aan de eisen op onderwijsgebied. Dat betekent een inrichting met leerpleinen waar de leerlingen zelfstandig kunnen studeren. In de bouwperiode komen er twaalf nood klaslokalen op het schoolplein. De werkzaamheden moeten aan het begin van het scholjaar 2020-2021 zijn afgerond.
Het oude schoolgebouw
aan de Aartshertogenlaan van de jaren
vijftig. De Sancta Mariamavo dateert van 1969. Dat onderwijs werd in eerste jaren [officieel]  geleid door de 'Zusters van de Choorstraat' m.n. zuster Wilma]. Maar de docenten waren leken. 
.............................................................................


foto © paul kriele, 6 februari 2014.  

Zie ook artikel dd. 6 februari 2014 van het gereed komen van de bouw van een nieuwe gymzaal en de verbouw van de oude gymzaal tot aula: Sancta Mariamavo

Terug naar boven