Sancta Maria Mavo gaat samenwerking aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-07-2022 | Gewijzigd op: 24-07-2022
Sancta Maria Mavo gaat samenwerking aan..


..........Sancta Maria Mavo aan de Aartshertogenlaan heeft een ‘partner’ gevonden om het vmbo-onderwijs te versterken. Het zijn de Bossche Vakschool en het Van Maerlant die ook aangesloten zijn bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).
De samenwerking vloeit voort uit het streven de krachten en de expertises van de drie scholen te bundelen. Hierdoor kan er een breder en rijker vmbo-onderwijsaanbod in de stad ontstaat, aldus een persbericht dd. 23072022.
De scholen vinden elkaar in de waarden: aandacht voor de individuele leerling, maatwerk, gelijke kansen en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Het behouden van de eigen identiteit van de scholen is belangrijk. Zo ontstaat er een breed en passend aanbod waar leerlingen uit kunnen kiezen. Vmbo-leerlingen kunnen straks gerichter kiezen uit divers, modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, zodat er een grotere keuze is gericht op talentontwikkeling. Ambitie De drie scholen intensiveren de komende tijd de samenwerking op onderwijskundig vlak.
Daarnaast is door de besturen de intentie uitgesproken om te onderzoeken of Sancta Maria Mavo onderdeel kan worden van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Dit bestuurlijk proces volgt aankomend schooljaar.