Aanleg wijkspeelplaats langszij Zuiderpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-02-2014 Langszij de Coornhertstraat, gelegen Noord-Oostelijk in het Zuiderpark, is onlangs [januari/februar 2014] een wijkspeelplaats met speeltoestellen aangelegd. Deze speelplaats komt uit het gemeentelijk beleidsplan Buiten Spelen.
Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de Wijkraad Zuid, Wijkmanagement, de Begeleidingsgroep Stadswalzone en bewoners.
Wijkspeelplaats, gelegen Noord-Oostelijk
in Zuiderpark, langszij de Coornhertstraat
.

foto © paul kriele, 13 februari 2014.
 
De uitvoering loopt parallel aan de bouw van de parkeergarage op het Vonk en Vlam terrein, langszij de Hekellaan, door Heijmans en de opzet van een Activiteitenpark. De kosten van de speeltoestellen en de voorbereiding zijn € 110.000, excl. BTW.