Bezwaren rijzen tegen bowlingbaan in garage Pompen&Verlouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2014 | Gewijzigd op: 13-01-2018
De omwonenden van de garage Pompen en Verlouw aan de Vughterstraat/Parklaan komen in actie om hun bezwaren tegen een bowlingbaan vorm te geven.
Die bezwaren richten zich op de overlast die zij van een bowlingcentrum met 10 banen van Bison Beheer verwachten. Dat betreft: horeca ofwel een bar lunchcafé en restaurant [120 zitplaatsen] met openingstijden buiten de bowlinguren en geluidsoverlast door ontbreken van isolaties.
Markant genoeg is achter de linker- oorspronkelijke -garagedeuren van Pompen enVerlouw, waarachter de gerestaureerde garage [met vloerverwarming] ligt, een parkeerplek voorzien voor 26 auto's.

Omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast –zowel tav een afwijking als wel een herziening - ziet de buurt mogelijkheden procedures te starten. Ook tegen de bouwvergunning kan bezwaar/beroep worden aangetekend.
De gemeente staat achter een wijziging van het bestemmingsplan en ook gunstig tegenover de functiewijziging van het complex.
Opvallend is dat in het Collegevoorstel aan milieu [overlast door bijv. geluid], maar een paar regels worden besteed. Sterker nog: de gemeente ziet zelf geen belemmeringen. Maar die beheert voor haar pand dan ook de procedure van huurkandidaten...

Zijde Vughterstraat:
De voormalige ingang met portiersloge, die ook publieksingang van de bowlingbaan wordt. Er naast is de winkel gepland. 

foto's © paul kriele, 
25 april 2013 en 28 februari 2014 [r.] .
Zijde Parklaan
Aan de Parklaan komt achter de rechter ingang voor de parkeergarage de bowlingbaan. Markant genoeg is dat achter de linker- oorspronkelijke -garagedeuren van Pompen en Verlouw, waarachter de gerestaureerde garage [met vloerverwarming] ligt, een parkeerplek komt voo 26 auto's. 

Eind maart/ begin april wordt het voorontwerp bestemmingsplan c.q. omgevingsvergunning ter inzage [o.a. Bossche Omroep] gelegd. Dat past ihkv de inspraakverordening.
Rest nog het aspect planschade Dat zijn te maken kosten om de overlast tegen te gaan. In het voorstel staat: Bij te hoge kosten van ziet de gemeente af van verdere medewerking.

Opruimacitviteiten ivm met milieu-aspecten.
Achter deze ingang aan de parklaan bevindt zich straks de bowlingbaan.
Er naast is de ingang naar de parkeergarage voor bezoekers aan de bowlingbaan voorzien.

foto © paul kriele,  23 augustus 2011.

Inspraakprocedure
Op 21 maart 2014 praat een deputatie van de bewoners met het hoofd stadsbedrijven Renema.
In diezelfde week staat voor de buurt een info-avond gepland. De deputatie staat olv Maurice Gijsel, die ook de acties coördineert.

De historie van Pompen & Verlouw, een bedrijfspand dat in de beginjaren  30 werd gerealiseerd, staat op Bossche encyclopedie. Zie Vughterstraat 280 [onder adressen/ Vughterstraat.

Terug naar boven