Hoogste punt voor Villa Orthen [Links]

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2015 | Gewijzigd op: 26-03-2015
Donderdag 26 maart 2015 werd  in Orthen Links, het hoogste punt bereikt van de nieuwe flat met de historisch afgeleide naam 'Villa Orthen'. Brabant  Wonen heeft dit project dat onderdeel uitmaakt van een reconstructie van de wijk, onder handen. Dat project, dat gestart is met fase O, begint eerst met nieuwbouw en vervolgens met sloop.
De flat, die door Bouwbedrijf Van Stiphout uit Sint Oenderode wordt gerealiseerd, bevat 50 sociale huurwoningen die blijkbaar allen al zijn verhuurd.
De  opknapbeurt van de wijk bevat onder meer de nieuwbouw van 230 nieuwe woningen. De oude gaan tegen de grond.
Op het einde van de  Adelheidstraat  is al een rij huizen gesloopt. In deze eerste fase O volgt daar ook spoedig nieuwbouw van 12 huizen met tuin.
De oplevering van de flat volgt kort na de zomer dit jaar. Komend najaar ontvangen de eerste bewoners hun sleutel.


De flat Villa Orthen, een naam afgeleid van de oudst bekend
staande naam voor het dorp Orthen
.

foto © paul kriele, 26 maart 2015.
De Adelheidstraat op het einde.
Daar komen voor het rijtje gesloopte
huizen 12 nieuwe woningen met tuin in de plaats.