Afronding fase 2 van nieuwbouw Orthen-Links in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2018 | Gewijzigd op: 15-03-2018

Impressie van fase 2 van Orthen Links.  Oplevering van deze fase, die 19 huurwonigen en 20 koopwoningen omvat op 3 mei 2018.
Het gaat om de straten Hertog Godfriedstraat, Edmondstraat, Adelheidstraat Noordzijde/2e deel]. In deze fase is de Van Batenburgstraat komen te vervallen als straatnaam.

Uiteindelijk volgt nog fase 3,Die omvat het  eerste deel/zuidzijde van de Adelheidstraat en de St.Willibrodusstraat en de Conraadstraat. Daarvan verloopt begin 2019 de verhuisregeling, wat betekent dat dan met de sloop kan worden begonnen.  

Fase één was de Villa Orthen met de Orthense Donk, Van Wandelenstraat, Margarethalaan en middelste  deel Adelheidstraat.

Nieuwe hoofdtoegang Orhen Links

Vanaf het kruispunt Oude Rijksweg Wielsem is dit de
inrij door de Margarethalaan naar fase 2 van Orthen Links. 
Rechts de Van Batenburgstraat en de Hertog Godfriedstraat. Helemaal achterin de  Villa Orthen [fase 1].


foto © paul kriele, 6 maart 2018.

.....,...................................................

Afronding van fase 2 van nieuwbouw Orthen Links in zicht. 
Impressie van Adelheidstraat [2e deel] Van Batenburgstraat, Hertog Godfriedstraat en Margarethalaan. De bouw is gerealiseerd door Van Wanrooij iov vanBrabant Wonen. De nieuwbouw bestaat uit 30 % koop en de rest uit sociale huurwoningen. Er zitten ook seniorwoninkjes tussen. Villa Orthen bevat 50 woningen en in fase 2 komen100 sociale-,  en 68 koopwoningen.

-Boven en rechts: De Adelheidstraat
met nog een straatwand  oudbouw
en vervolgens de nieuwbouw van fase 2. 
 

foto's © paul kriele,  6 maart 2018.
-Boven. Einde Adelheidstraat/ begin
fase 2 met enkele seniorwoninkjes.
 
-Boven: Plein tussen Van
Batenburgstaat en Hertog Godfriedstraat.

-Links Ingang vanaf
kruispunt het Wielsem en Oude Rijksweg
.
 

Successievelijk worden telkens  gereed gekomen woningen opgeleverd. Er zijn  al diverse huizen bewoond o.a. op de hoek Adelheidstraat en op de hoek met de Margarethalaan. 
In 2020 zal het hele complex van Orthen Links, dat iov Brabant Wonen en door Bouwbedrijf Van Wanrooij wordt uitvevoerd, klaar zijn. Inclusief de plantsoenen en het straatmeubilair. Dan is alle rompslomp van die jaren achter de rug.  


Bericht van 23 maart 2017 Slaan eerste paal voor Orthen Links fase 2.
Donderdagmiddag 23 maart 2017 werd met circa 40 toekomstige bewoners van de nieuwbouw Orthen-Links [fase-1] het feit gevierd van ‘het slaan van de eerste paal’. Dat karwei mochten naast de officials Clemie van Wanrooij van het gelijknamige bouwbedrijf, wethouder Eric Logister en de directeur Brabant Wonen Henk Roozendaal, enkele toekomstige bewoners doen.
De hoofdstraten in dit gebied zijn links van de Margarethelaan [als je via het kruispunt Wielsem-Oude Rijksweg binnen, komt de Hertog Godfriedstraat en de Van Batenburgstraat. Daar is een nieuw plein ontstaan.

Binnen de omheining van het bouwterrein  achter de lintbebouwing aan de oude Rijksweg was voor hen speciaal een tijdelijke heipaalinstallatie neergezet. Daar hesen twaalf net geklede ‘bouwvakkers’ met een touw telkens de houten heipaal naar boven.

Op Orthen Links zijn/ zullen in totaal 260 –deels 80% grond gebonden sociale koop- en huurwoningen worden gerealiseerd. Er blijven aangrenzend  11 woningen staan.

Zie onderaan artikel: Opzet en vervolg wijkvernieuwing Orthen-Links::**

Na het aftellen klonk  een knal, werd er confetti over de toeschouwers gespoten en kregen de twaalf heiers een royaal applaus.

 Maar vóórdat de ceremonie die ineen stralend lentezonnetje plaats vond, had de ceremoniemeester Huub van Macklenbergh de drie officials een kort interview afgenomen. Maar zijn inleiding begon met:  ‘Hier staan de bewoners waar jullie met elkaar heel gelukkig willen worden.

Henk Roozendaal schetste de lange weg die is gegaan. ‘Tien  jaar geleden ontstonden de plannen voor nieuwbouw De Orthenaren beseften op die eerste informele avond dat hun woning gesloopt zou worden,  dat ze hier de kans hadden om  terug te kunnen keren. Er is veel gepraat. Het begint pas als het werk aanvangt. Dat duurde wel een paar jaar,’sprak Roozendaal die daarop het actuele thema ‘Verbinden’ aanroerde. Ik heb de indruk dat het oude en het nieuwe  elkaar  versterken. Dat zit hem niet in het nieuwe, maar in de mensen.

 

   
 foto's © paul kriele, 23 maart 2017.  Huub van Macklenbergh interviewt vlnr Henk Roozendaal directeur van Brabant Wonen, Clemy van Wanrooij van het gelijknamige bouwbedrijf en wethouder Eric Logister.
 

Clemy van Wanrooij die al veel projecten [herstructurering en nieuwbouw] in de stad heeft gedaan en nog doet, vindt dit deel van Orthen Links ‘..qua architectuur een heel mooi project in een mooie omgeving. Door de crisis moesten we eerst het negatieve sentiment zien om te buigen naar een positieve samenwerking.

Wethouder Eric Logister ‘De stad telt dorpen en wijken Die sfeer proefde ik direct bij de eerste kennismaking toen ik vier jaar geleden toen ik als Bossche wethouder zich over het project liet informeren. De eigenheid  van de Orthense inwoners  is mooi. Het is recht voor zijn raap. Daar bereik je veel mee, sprak Logister die nog even de bewonersparticipatie aan stipte.’ Als project duurt zo’n traject maar kort. Dan begint pas het wonen. En je bouwt toch voor een periode van 50-70 jaar.’  

Actie bij de officials [rechts boven]
en bij de toekomstige bewoners.


foto's © paul kriele,  23 maart 2017.
.........................................................................................................

Na afloop van het officiële deel leidde Van Macklenberg een speeddate waaraan oude en toekomsitge Orthenaren elkaar hun wensen resp. hun voorvallen  doorvertelden.

Intussen had catering Ernst van Rosmalen [EA Evenementen] tijdens de 'Meet en Greet' een  borrel ingeschonken en lekkers geserveerd.

Applaus voor degenen die het karwei
hadden verricht en confettie voor het publiek.


foto © paul kriele,  23 maart 2017. 
....................................................................................................** Wijkvernieuwing Orthen -Links
Na de sloop van woningen uit  fase 1 [eind 2016] is inmiddels ook gestart met de sloop van de woningen in  fase 2. Daarom kan nu met de bouw van fase 1 worden begonnen en in aansluiting daarop - na de bouwvakvakantie- van fase 2..Oplevering eind 2017.

Zitten eenmaal de heipalen in de grond dan kan Van Wanrooij beginnen met de bouw van 25 eensgezinswoningen voor de sociale verhuur en 34 koopwoningen, die al een eigenaar hebben. 
Fase 1 zal november 2017 klaar zijn.
In 2015 werden in Villa Orthen 50 appartementen en 12 eensgezinswoningen aan de Adelheidstraat opgeleverd.

Voor deze vernieuwde wijk zal de kruising Orthenseweg- Hambakenweg vernieuwd worden. De straat vanaf het kruispunt naar de wijk gaat Van Wandelenstraat heten.De naam herinnert aan veldwachter Henk van Wandelen.

Terug naar boven