Ondertekening convenant Orthen-Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2009 Wethouder Rodney Weterings tekent namens de gemeente met de algemeen directeur Harry Windmuller van woningcorporatie Brabant Wonen op donderdag 3 december 2009 een intentieovereenkomst voor de herstructurering van de wijk Orthen-Links. Dat bevat de hoofdlijnen en uitgangspunten met de ambities voor de planontwikkeling, zoals het gebruik van de ruimte, het programma en de bebouwing.

Op 3 november 2009 heeft het college al een besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten. Orthen Links zal volledig worden vernieuwd. Ook wordt de openbare ruimte ingrijpend aangepakt, waardoor er een totaal nieuwe wijk ontstaat.
In concreto betekent het dat de alle woningen, behalve de particuliere huizen** worden gesloopt. Zayaz gaat met zijn aandeel van 43 woningen op [verkoop aan] in Brabant Wonen en sluit aan bij de herstructurering. De woningdichtheid per hectare wordt een stuk  minder: van 45-50 naar 30-35 huizen, waarvan 40% sociale en de rest koopwoningen. 
Nu zijn er 217 gezinnen straks is dat minder. Er staat hen bij verhuizing een vergoeding te wachten van 7500 euro per huishouding. Niet iedereen zal terugkeren.
De huurprijzen van de nieuwe woningen komen net iets boven de 500 euro [huurtoeslaggrens.]
Op de wens van de bewoners zal niet hoger gebouwd worden dan 4-5 bouwlagen en komt er ook geen hostel. De meeste huizen 70-90%] worden grondgebonden  huizne.
Het terrein van de Weenergroep krijgt later mogelijk de bestemming kantoren of  transferium.
In Orthen -Links krijgt  een eigen buurthuis.

Fase1 begint waarschijnlijk medio 2012 met een noodbouw op het Weenergroepterrein en de volkstuinen voor  tijdelijke huisvesting.

**Sloop particuliere huizen: de huizen aan de Hertog Godfriedstraat,  Edmondstraat en de Orthensedonk blijven behouden. Maar die aan de , St.Willibrordusstraat, Conraadstraat,  Adelheidstraat, Batenburgstraat, Margarethalaan worden gesloopt.