Uitstel herstructurering Orthen-Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2010 | Gewijzigd op: 07-10-2010
Het  [nieuw-]bouwplan van Brabant Wonen voor Orthen-Links* schuift verder naar  voren door de crisis en andere onzekerheden. Dat maakte wethouder Rodney Weterings gisteren bekend. Basis van de herstructurering van de verpauperde wijk Orthen-Links zijn de koopwoningen die geld in het laadje moeten brengen om de sociale sector te kunnen bekostigen. Ook de toekomst van het complex  van de Weenergroep is nog steeds vaag.  Daar heeft de gemeente een nieuwbouwwijkje gepland. Het was de bedoeling dat terrein als uitwijk te gebruiken voor diegenen die eventueel in de wijk zouden blijven wonen.
Het element verkeer speelt dan ook nog een rol, want langszij Orthen-Links is een nieuw treinknooppunt voorzien in de lijnen naar Nijmegen en Utrecht.
Al met al loopt het project vertraging op. Weterings schat op een jaar. Dan pas kan met de bouw  van -aanvankelijk bedoeld- 490 woningen worden begonnen. Maar in dat aantal wordt mogelijk een verschuiving verwacht naar de koopsector [..].  vanwege de dekking van de kosten van het plan.

* Orthen-Linsk ligt achter [westelijk van] de Oude Rijksweg en aan de spoorzijde langszij de Adelheidstraat.

zie ook artikel dd. 2 december 2009 Ondertekening Convenant  Orthen-Links