Geen nieuwbouw in kloostertuin Huize Meerwijk/Orthen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2005 Het college van B&W heeft wel ingestemd met de verbouw van het kloostercomplex Meerwijk aan de oud Rijksweg in Orthen, maar staat geen bebouwing toe van de tuinen rond dat voormalige klooster, waar orgelfabriek Pels & Van Leeuwen was gevestigd.


-Links: De plattegrond van het plan.
-Links boven: De kloostermuur die gesloopt dreigde te worden.
-Boven: Het kloostergebouw van Huize Meerwijk.

Cornelis Huygens Projectontwikkeling mag wel het kloostercomplex verbouwen tot 44 wooneenheden, maar Europlan Ontwikkeling kan –vanwege het grootschalige en lokatievreemde karakter - geen 40 huizen in de kloostertuin zetten. Dat is het antwoord van B&W op vragen van het CDA.
De fractie vreesde grootschalige bebouwing en aantasting van het beeld van oud- Orthen. B&W zeggen daarover dat het historisch lint wel is aangewezen als beschermd stads/dorpsgezicht, maar de oude kloostermuur niet specifiek. De pastorie en klooster [genoemd als ’de bestaande bebouwing’] staan op de nominatie tot gemeentelijk monument te worden aangewezen, aldus de brief van18 januari 2005, die ook ingaat op de inspraakprocedures die vanwege de ‘Bouwverordening 2003’ voor het kloostergebouw niet vereist was.
 


Het kloostergebouw van Huize Meerwijk.

Opstand tegen nieuwbouw oud-Orthen bericht dd.16 januari 2005.
Er komt steeds meer verweer tegen de bouwplannen op het terrein van het voormalige tehuis Meerwijk in Orthen. Bewoners van de oude rijksweg klagen de gemeente aan omdat er volgens hen geen bestemmingsplan is en zij uit willekeur zou handelen.
De verbouw van het voormalige kloostergebouw De Binkchof [v/h orgelfabriek Pels & Van Leeuwen] is thans in volle gang. Onder de naam ‘De Kloostertuynen’ komen er 31 starterswoningen, in de kloostertuin nog eens 9 eensgezinswoningen en in het oude dagverblijf vier. De pastorie ondergaat een metamorfose tot appartementencomplex van 6 wooneenheden en in de oude school zijn circa 15 woningen voorzien. Dat zijn de plannen van Cornelis Huygens projectontwikkeling. 
Noordelijk naast de orgelfabriek staat ook nog eens een plan van 40 woningen op stapel van Europlan Ontwikkeling. De 80 meter oude kloostermuur, een beeldbepalend element van oud-Orthen, moet tegen de grond.


Terug naar boven