Door verhuisregeling vaart achter aanpak Orthen-Llinks

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2011 | Gewijzigd op: 21-09-2011
Er komt vaart  in de aanpak van de herstructurering Orthen-Links. Hoewel het project al jaren op zijn gat lag is vanavond op een bewonersbijeenkomst in de kantine van de Weenergroep bekend gemaakt dat er een verhuisregeling komt.  70% van de bewoners dient er mee accoord te gaan. Dat betekent -als de raad dat voorstel  aanneemt- bewoners nog voor de winter kunnen verhuizen.
Dat hebben wethouder Rodney Weterings en directeur Henk Roozendaal van Brabant Wonen bekend gemaakt.
De regeling geldt voor alle huurders in Orthen-Links, waarvan de woning wordt gesloopt. Hiermee gaat de gemeente en Brabant Wonen in op de wens die bewoners geuit hebben om voor de winter te kunnen verhuizen.

Brabant Wonen heeft samen met het bewonerscomité Stichting Orthen Links de gangbare stedelijke regeling aangepast aan de situatie van Orthen Links. Daartoe zijn zaken als onder meer de verhuisregeling, urgentie, recht op terugkeer, leefbaarheid tijdens sloop en nieuwbouw en de begeleiding bij verhuizing, geregeld.

Ondertussen wordt er gewerkt aan het vernieuwingsplan Orthen Links. Het wijkplan wordt in delen aangepakt. Er wordt gestart met Fase 1, waar nu het buurthuis en de wijkwinkel staan. Als Fase 1 klaar is, kunnen bewoners verhuizen naar de nieuwbouw. Daarna worden vrijgekomen woningen gesloopt en zal in het bestaande woongebied verder gebouwd worden. Naar verwachting start de bouw van Fase 1 in 2013.