Sloop+nieuwbouw Orthen Links in 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2012 | Gewijzigd op: 09-10-2012
Sloop Orthen-Links, de wijk die westelijk van de rijksweg ligt,  tussen de Adelheidstraat en de St. Willibrordusstraat,
staat op de nominatie in 2013 geheel gesloopt te worden. Er komt een nieuwe wijk voor in de plaats.
De wijk bestaat uit de straten: Adelheidstraat, Batenburgstraat, Conraadstraat, Margarethalaan, Orthensedonk, St. Willibrordustraat en de San Salvatorstraat. Het gaat om 225 huizen, die in fasen gesloopt gaan worden.
Vanaf eind vorig jaar zijn er via AdHoc beheer antikrakers in sommige woningen geplaatst. Er zouden al over de honderd huishoudens zijn verhuisd.
* Raadsinformatie
Onderaan staat de raadsinformatie van 2 september 2012 waarin gedetailleerd de invulling staat beschreven.
Boven: De Weenergroep en links het buurthuis.
zie daarover de raadsinformatiebrief onderaan het artikel.

foto's © paul kriele, 7 oktober 2012.

In het gebied zijn eensgezinswoningen met tuin gepland en een flat met oude dagsvoorziening. Levensloopbestendig heet dat, dwz met kan er tot aan het laatste levensjaar blijven wonen.
Er staan ook particuliere huizenen specifiek 12 huurwoningen in de St.Willibrordusstraat . Zie daarover de raadsinformatiebrief onderaan met details. 
Aanvankelijk zou het stratenplan gewijzigd worden, maar na inspraak toch weer niet veel veranderen. Er komt wel een markante entree naar de wijk.

Boven: De Adelheidstraat en rechts als zijstraat de Conraadstraat.
en onder: de Margarethalaan [l.] en de Batenburgstraat.
Rechts: de St.Willibrordusstraat, die uitkomt op de Orthensedonk.

foto's © paul kriele, 7 oktober 2012.

Raadsinformatie: 'eerst bouwen dan slopen'
Uitgegaan wordt van de bouw van circa 180 grondgebonden woningen en een bouwblok met een gemengde functie.
47 Woningen blijven waarschijnlijk gehandhaafd, waarvan 12 huurwoningen uit 1993.

Vooruitlopend op de sloop van de bestaande woningen wordt, conform het principe “eerst bouwen, dan slopen”, gestart
met de bouw van ca. 50 sociale huurappartementen op de buurthuislocatie. [zie foto  bovenin artikel].

Enkele punten die die afwijken van de 'Nota van Uitgangspunten' [2009]
- De huidige bebouwing en het terrein van de Weener Groep wordt behouden.
In de directe omgeving van het buurthuis worden wel woningen bebouwd
- Het plangebied van de herstructurering wordt beperkt tot het bestaand
woongebied achter het dijklint en de buurthuislocatie;
- Het woningbouwprogramma wordt aangepast. De dure categorie vervalt, er
worden meer betaalbare woningen gerealiseerd. Verder wordt uitgegaan van een
vast en een flexibel programmadeel.


Terug naar boven