Najaar start eerste bebouwing [flat/buurtkamer] Orthen Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2013 Komend najaar kan Brabant Wonen beginnen met de bouw van de eerste flat op de plek van het buurtcentrum in Orthen Links. Dat is een effect van de overeenstemming die is bereikt tussen de gemeente en Brabant Wonen over het herstructureringsplan. Als de gemeenteraad accoord gaat kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Rechts de plek van het buurthuis, waar de kleine flat komt te staan met daarin een buurthuiskamer.
Links de Batenburgstraat .


foto's © paul kriele,  7 oktober 2012.

De bouw van het appartementencomplex [50 sociale huurwoningen] is een logische stap door de afspraak “eerst bouwen, dan slopen”. Hierdoor kunnen bewoners binnen de wijk verhuizen.
In Orthen Links komen circa 177 grondgebonden woningen en een klein gebouw met een buurthuiskamer en circa
acht appartementen.
Naar verwachting start BrabantWonen dit najaar met de bouw van het appartementencomplex. Voor het bestaande woongebied is een verandering van het bestemmingsplan nodig. Na vaststelling van het herstructureringsplan door de gemeenteraad start de gemeente met de procedure om dit bestemmingsplan te wijzigen.