Orthense encyclopedie verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-11-2008 | Gewijzigd op: 20-11-2008

Rechts boven: de auteur Jo Doorenbosch. [*Den Bosch, 1945] was in zijn arbeidzame leven manager bij handelsonderneming Schadébo. Doorenbosch is, ondanksgeboortig in Den Bosch, zich voor Orthen gaan interesseren, omdat Orthen er in de Bossche geschiedenis, die hij toen bestudeerde, er steeds zo bekaaid afkwam.
Linksboven: een van de oudste San Salvatorkerkjes van Orthen. Deze heeft tussen 1650-1673 op de Ketsheuvel gestaan. en werd op last van de gouverneur van Den Bosch afgebroken. Later kwam er een schuurkerk en weer later in 1785 de eerste St. Lambertuskerk, die gelegen was naast Huize Meerwijck. Deze 'Lambertus' werd door een brand in 1886 verwoest . Maar kreeg het jaar erop- op dezelfde plek -al een vervanger, die er tot 1961 heeft gestaan. 
Links onder: Hooien op de plek waar nu de Ertveldplas is. [foto uit 1935]
Rechts onder: de Bouworde, een door pater Werenfried van Straaten in 1953 opgerichte club vrijwilligers die bouwprojecten begeleidden. De orde bestaat nog steeds als Stichting Bouworde Nederland.

--------------------
Orthenaar Jo Doorenbosch is er na veel monnikenwerk in geslaagd een encyclopedie over Orthen uit te geven. Het meer dan 150 pagina’s dikke album vermeld –nagenoeg - alle feiten en personen over dit oudste deel van ’s-Hertogenbosch.
Voor de auteur, die het werk in zijn eentje heeft uitgevoerd, kwamen er opvallende zaken boven bij zijn archiefonderzoek en de interviews, die hij met Orthenaren afnam. Die interviews maken maar een klein onderdeel uit, maar Jo sprak in ieder geval wel met de zoon van de laatste veldwachter van Orthen Piet van Wandelen, die altijd vertelde over dat ie een fietser had bekeurd die te hard had gereden..
Veldwachter van Wandelen heeft tussen 1901 en 1961in het linker deel Orthen 58 van het schaarhuis gewoond. Daarna werd het de bloemisterij van Van Dam. In 1992 is het gehele perceel, waar aan de rechterkant nog de brandweerpost met de brandspuit van Orthen stond, gesloopt tbv kantoren. 
 Doorenbosch: 'Opmerkelijk is dat er naar Orthen zo verschillend werd gekeken Dat begon al bij de schrijver Simon Pelgrom die schrijft dat het een plaats was waar ‘.. een groote menichte samenkwam met haere schuytjes ende kerrekens’
Of H. P.M. Kamps die zegt dat ‘..niemand ooit iets voor Orthen heeft gevoeld. Het was een gemeenschap, grotendeels zelf supporting dat weinig kontakt had met anderen.’

Uit Doorenbosch' werk, dat 2,5 jaar heeft geduurd, bleek dat er een Juliana- en een Prins Bernhardboom op het Schaarhuisplein staat, tenminste de Julianaboom staat er nog, ‘de Bernhard’ heeft het begeven.
Het meest recent in de encyclopedie is de ansichtkaart die bgv de bijeenkomst in de Van Herpensweide over de toekomst van Orthen Links werd gehouden.
Hierboven: Inwijding van de Lourdesgrot naast de oude Lambertuskerk door Pastoor Kamp [1931].
Links boven: de handboogvereniging Prins Bernhard met Ber  Reuser en Frans Stolzenbach [r].
Links: de uit alleen damesbestaande  oorsronkleijke r.k Orthense Korfbalvereniging [R.K.O.K.C.], die op 15 september 1949 werd opgericht. Maar vanaf 1958 is de korfbalclub  Blauw Wit . Vanaf 1962 heeft Blauw Wit  ook een herenafdeling.

De foto's komen merendeels uit het archief van de Orthense Schaar.
De encyclopedie is niet in de handel te verkrijgen. Info via: jodoorenbosch@hotmail.com


Terug naar boven