Wel vondsten, niet uitzonderlijk, in Berewouthof

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-08-2014 | Gewijzigd op: 04-08-2014
Archeologisch en Archiveringsbureau RAAP heeft het veldwerk in het Berewouthof afgerond. Daar gaat Bouwbedrijf  Hoedemakers enkel stadswoningen rond een hofje bouwen. 
Het onderzoeksterrein in het Berewouthof.
-Bouwbedrijf Hoedemakers begint dit jaar met de bouw van eenserie stadwoningen rond een hofje.


foto's © paul kriele,  26 april en 13 juli 2014.

In het eerdere bericht van 18 juli 2014 Berewouthof waren de structuren van de fundamenten en opeenvolgende bouwlagen nog een moeilijk te doorbreken traject. Intussen zijn er op het achterterrein, tegen de oude stadsmuur aan, wel oude bebouwingsresten aangetroffen, merendeels 17e eeuws.
In de inrijpoort aan de Berewoutstraat hebben huisjes gestaan. Met drie verschillende vloerniveaus was het ook daar niet makkelijk de structuren en datering in kaart te brengen, zo blijkt uit de toelichting van projectleidster Ellen Molthof van RAAP
De uitwerking van dit onderzoek vergt nog wel enige maanden zo niet een jaar. Maar er zijn wel enkele munten aangetroffen en een -bijna gave -vaas, een soort ongeglauzurde tuinvaas uit de laat 17e eeuw. Er werd eerder al een baardkruik opgegraven.
Molthof verwacht dat pas over een jaar de onderzoeksbevindingen op schrift zullen verschijnen. 

Zie ook eerder bericht:  Oud Den Bosch komt in Berewouthof boven de grond dd. 18 juli 2014.