Kritiek op reclamemast Van der Valk onterecht, maar...

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2014 | Gewijzigd op: 16-04-2015
De reclamemast bij Motel Vught [Van der Valk] riep kritiek op van buurtbewoners en van milieuactivisten.
De mast staat op Vughts grondgebied, dus bij de gemeente Den Bosch had klagen geen zin. ...
Vught had, zoals Bastion Oranje op 25 november 2013 * meldde de procedure volledig doorlopen en geen grond gezien het plaatsen van de mast tegen te houden. 
 


De reclamemast stond er de eerste maanden nog zonder een
lichtgevende flatscreen
.

foto © paul kriele, 23 november 2013.

Aangaande het aspect milieu,  zegt een provinciewoordvoerder, dat alleen bepaalde vlindersoorten –volgens de Natuurbeschermingswet 1998- de mast hadden kunnen tegen houden.
Maar dat ’.. licht is voor deze vlinders geen parameter’.


Er resteert nog één misser in de procedure
Frappant is wel dat in eerste instantie er een mast zonder groot flatscreen werd geplaatst. Later is dar wel een lichtgevend deel aan toegevoegd..

*Fragment uit artikel Bastion Oranje
  dd. 25 november 2013.

Sedert begin november 2013 staat bij Hotel Valk in Vught een 30 meter hoge reclamezuil.
Het geval met een reklamebord en een toekan er bovenop, staat 10 meter van de openbare weg en voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. Kortom: de gemeente Vught heeft volgens de regels toestemming gegeven voor die reclamezuil met lichtbak.
Er zijn deze maand ook al vragen in de Vughtse gemeenteraad gesteld, maar er waren volgens de wet geen belemmeringen, aldus een woordvoerder.

Zie voor volledig artikel  Reclamemast bij hotel Vught dd. 25 november 2013.