BVP stelt opnieuw vragen over fietsoverlast in binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2018 | Gewijzigd op: 01-02-2018
De gemeente antwoordt per brief [dd. 30 januari 2018] op vragen door de BVP [brief dd.19 december2017] over de fietsoverlast in de binnenstad dat zij alleen optreedt bij in slechte staat verkerende fietsen, of  bij fietsen die hinderlijk geparkeerd staan [veilgheidsaspect] .Ook kan zij via de APV locaties aanwijzen waar geen fiefsen gestald mogen worden.
'Maar daar kiest de gemeente niet voor,' aldus haar brief, omdat dat niet past bij een gastvrije stad..'

'Dat de gemeente nauwelijks optreedt is reden voor Nol Roos te  vragen 'waarom?' Gemeente: 'Dat hangt verder samen met het feit dat er op die bewuste plekken geen stallingsverbod geldt'. BVP: 'En dat verbod alsnog in te stellen..?' Gemeente:'Daar gaan we niet toe over.'

Overlast bij Mc Donalds
BVP: 'En specifiek de overlast bij Mc Donalds op de Hooge Steenweg?  Gemeente: 'Daarover bestaat overleg met eigenaresse. Haar reactie is dat zij maatregelen gaat treffen gericht op sturing van de jeugd mbt hun gedrag'.

Bericht van 3 mei 2015 BVP stelt vragen over fietsoverlast.
Hoewel van vele kanten -al maanden-  wordt geageerd tegen de wanorde aan gestalde fietsen in de binnenstad, blijven de ambtenaren ten burele van de gemeente stoïcijns voor dit aspect. Onlangs heeft de Bossche Volkspartij [BVP] schriftelijk dit  probleem aan de kaak gesteld. De BVP noemt ook locaties waar het fout gaat en gevaarlijk is door een overdaad aan gestalde fietsen: Kerkstraat-hoek Lange Putstraat,  AH Vughterstraat, V&D, HEMA  en C&A. Maar de gemeente wil geen specifieke plekken aanwijzen waar een fiets -stal- verbod zou moeten komen.

-Boven en rechts: De HEMA is een plek waar overdag een rits fietsen de ingang blokkeren. Dat geldt overigens ook
voor de V&D en AH in de Vughterstraat.
Van die laatste locatie heeft
de gemeente al vanaf den beginne
ontkend dat zich daar problemen zouden voordoen...

-Rechts boven: De situatie bij C&A werd in 2012 niet alleen door fietsen, maar ook door 'hangouderen' chaotisch. Maar toen greep de gemeente -na een verkeerde uitspraak van de bedrijfleidster van McDonalds - alsnog in....  .

foto's  © paul kriele,
1 maart en 25 september [boven] 2012 en 25 februari 2013.

'Een dergelijken maatregel is te arbeidsintensief, te duur en brengt onduidelijkheid over het vrije fietsen in de binnenstad,' aldus luidt het antwoord van de gemeente. 
'Tijdens de uitgaansuren is er geen sprake van een onacceptabele veiligheidsrisico,'  zegt de gemeente in haar antwoord.
De BVP gaf enkele voorbeelden van onbegaanbare routes voor de calamiteitendiensten door gestalde fietsen. 'Maar dat geeft geen belemmering,' aldus de toelichtig in de brief van de gemeente.

Uitzondering op die aanpak van de gemeente is het station en omgeving. Daar worden wel verbodsborden gezet en lange gestalde fietsen weggehaald. Dat heeft ook te maken met het feit dat ism NS er een gratis fietsenstalling onder het station is gekomen.
Ook al vorig jaar reageerde de gemeente laconiek  op kritiesche opmerkingen over hinderlijk gestalde fietsen zie artikel 29 januari 2104 : Gemeente zegt: 'Er is geen overlast... 'Terug naar boven