Verzoek aan Rombouts om positie Eerste Kamer in overweging te nemen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-06-2015 | Gewijzigd op: 13-06-2015
Bossche politieke partijen hebben van Ben vander Wielen een brief ontvangen die hij schreef nav Rombouts' nieuwe bijbaan als lid van de Eerste Kamer. De Bossche Volks Partij [BVP] heeft nav die brief volgens art. 33 aan Rombouts vragen gesteld.
 
Vragen van BVP over Rombouts' nieuwe bijbaan in Eerste Kamer.

Fragment uit brief van Ben van der Wielen:
Geachte heer Rombouts, U neemt binnenkort zitting in de Eerste Kamer. 
Collega van Almere, mevrouw Jorritsma zegt in een interview  ervoor te kiezen om na bijna 2 termijnen in dezelfde stad burgemeester te zijn geweest het niet goed voor haar is, maar vooral niet goed voor de stad. De functie van burgemeester en lid Eerste Kamer zijn niet te verenigen.  Waarom volgt u niet haar voorbeeld ?  
Een Eerste Kamerlid kost meerdere dagen werk en zorgt voor afwezigheid, schrijft Van der Wielen, maar ook blijft u fulll in dienst als burgemeester.  
Daarnaast drukt u op de gemeentelijke begroting voor € 215.0000 voor 2 dagen werken. Dat alleen is al een forse overschrijding van de Balkenende-norm. 


De BVP vraagt of de feiten in die brief kloppen? En ook: Of uw afwezigheid in de commissievergaderingen Bestuurszaken van 28 juni en F.E.S van 1 juni j.l. al iets met uw nieuwe bijbaan te maken had?
De vragen van de BVP over het noodzakelijkerwijs verzetten van de B&W-vergaderingen [naar de woensdag] zijn al door de actualiteit overbodig geworden.
Ook stelt de BVP dat door onkunde van vervanger loco-burgemeester Jan Hoskam de leden van de voornoemde commissies later -achteraf -moesten worden geinformeerd..?