Bossche Volks Partij wil referendum over Asielzoekerscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2015 | Gewijzigd op: 05-10-2015
Duidelijkheid is de Bossche Volks Partij [BVP] niet aan te wrijven. Het gaat de laatste weken heen en weer wat haar standpunten betreft. Na regelmatig [o.a. 27012015 en 1404105] te hebben ingestemd met een Asiel Zoekerscentrum [AZC] verweet Nol Roos wethouder Eric Logister onlangs van leugens en onbetrouwbaarheid in zijn gegevens over een toekomstig AZC.
Maar die beschuldigingen moest Roos toch intrekken. Zonder overigens aan te geven waar dat op sloeg.. 'Ik ben te hard geweest in mijn kritiek,' aldus de ijdele mediaman, die daarop publiekelijk zijn excuses aanbood.

Mediaman en
politicus Nol Roos.
D66-wethouder
Eric Logister.

Maar met excuses is de wispelturige koers van deze egotripper niet van de lucht.
Roos heeft nu aangekondigd een referendum uit te schrijven. Met die volksraadpleging wil Roos zijn positie recht zetten, of de aandacht afleiden van eerdere- fout gekozen- manoeuvres.
Met die inspraak wil de BVP de Bosschenaren vragen hoe zij tegenover een AZC staan, hoewel daarover al gezamenlijk en democratisch is beslist.

Het BD meldt [02102015], dat de adviesgroep hoogstwaarschijnlijk voor Coudewater gaat kiezen.

Een referendum komt er niet zo maar. Daarvoor moet, afgezien van een reeks handtekeningen, een hele procedure voor worden gevolgd. Een referendum kan bindend zijn en is dan dus definitef. Maar kan ook niet  bindend zijn en dan is sprake van een volksraadpleging. I
Maar de BVP moet eerst de raad een motie voorleggen als het om een raadplegend referendum gaat. Dan is een meerderheid van de raad nodig...   Dat lijkt moeilijk haalbaar..

Bij een raadgevend referendum ligt de zaak anders. Het heeft de voorkeur vande BVP. Dit rerferendum moet aangevraagd worden bij de gemeenteraad. Daar zijn 350 handtekeningen inklusief de persoonsgegevens voor nodig.  Gaat de raad er mee akkoord dan moeten nog eens zoals hiervoor, maar dan 3.000 handtekeningen worden ingeleverd.

kostenaspect
Maar de BVP is voornemens een referendum uit te schrijven over 'of er een AZC moet komen. Maar de gemeenteraad besloot  al -met instemming van de BVP- posirfief over dat voornemen.
Dus de vraag rijst hoe het stadsbestuur daar nu nog tegen over staat, afgezien van de kosten: €  350.000 voor het organiseren  ervan en € 100.000 voor de communicatie er rondom heen.Terug naar boven