BVP wil inzicht in de financiŽle exploitatie van TheateradParade

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2016 | Gewijzigd op: 14-10-2016
Bericht  dd. 14 oktober 2016:  BVP trekt artikelvragen over inzicht in Theaterexploitatie in en maakt er technische vragen van. 
De BVP bericht aan  College van B&W dat na owederzijds verleg  besloten is de artikel  vragen in te trekken, en er technische vragen van te maken omdat  het College niet tijdig voor de behandeling van de begroting de art. vragen kan beantwoorden.
Afhankelijk van de antwoorden op de gestelde vragen, zal worden bezien of er toch nog nadere aanvullende art. vragen, aangaande dit onderwerp dienen te worden gesteld.

Bericht van BVP over inzicht in Theaterexploitatie dd. 13 oktober 2016
De Bossche Volks Partij [BVP] wil inzicht in de financiële exploitatie van de Zuid Nederlandse Theater Maatschappij, kortweg ZNTM, die de juridische eigenaresse is vanTheateradParade en de Paradebioscoop. De gemeente is daarin aandeelhouder.
Als gemeente subsidieert zij ZNTM elk jaar met € 2,9 mjijoen, aldus de BVP in haar brief dd.13102016 ondertekend door raadslid Joep Gersjes. De BVP loopt met haar vragen vooruit op de effecten en risico's die de nieuwbouw op die subsidie en met name op de belastingafdracht [vennootschapsbelasting] door ZNTM als onderneming heeft.

De reden dat zij om dat inzicht vraagt is onder meer omdat de gemeenteraad vanaf  2013 geen exploitatie-overzicht meer van de ZNTM heeft ontvangen, aldus Gersje
s. Daaruit zou kunnen blijken of de gemeentelijke subsidie al of niet terecht is.
Ook verwacht de BVP gedetailleerd inzicht in het exploitatieoverzicht  van 2016 en 2017, om na te gaan of die € 2,9 nog verantwoord is/kan zijn. In zijn brief suggereert Gersjes dat de exploitatie mogelijk wordt gedekt door posten als groot onderhoud en -eventueel- andere middelen. Ook daar gaan de vragen over.

Aangezien er op 19 oktober 2016  een commissie vergadering MO staat gepland wil zij daaraan voorafgaand antwoord van B&W.