De BVP Waarom meer woningen voor statushouders boven taakstelling?

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2017 | Gewijzigd op: 18-01-2017
De Bossche Volkspartij [BVP] vraagt zich in een brief dd. 6 januari 2017 af waarom er in 2016 meer statushouders boven op de beoogde taakstelling een woonruimte is toegewezen. BVP: 'Hierdoor moeten de reeds lang ingeschreven woningzoekenden, zo denken wij !!, nog langer wachten op een toe te wijzen woning.'

Verder  vraagt de BVP:

-Worden er ook in 2017 meer woningen aan statushouders toegekend dan de taakstelling van de staatssecretaris reeds heeft aangegeven?

-Indien 'ja' : Worden de wachttijden van de inmiddels zeer lang ingeschreven woningzoekenden daardoor nog langer?