BVP trekt kritiek op procedure naar nieuw Theater weer in

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-01-2017 | Gewijzigd op: 24-01-2017
BVP trekt kritiek op de procedure rond het bestemmingsplan nieuw theater weer in

Waarom plots die kritiek wordt ingetrokken ? 'De reden is dat de aanvullende vragen niet meer relevant zijn,' zegt Joep Gersjes van de BVP.  'Dat komt  omdat de ingediende bezwaarschriften (zienswijzen) tegen het bestemmingsplan door het Brabants Dagblad zelf bij de indieners van de zienswijzen zijn opgevraagd in plaats dat de gemeente ze aan 'de krant' heeft geleverd.'

De BVP wacht  nu op de raadsvergadering van maart aanstaande wanneer het gehele pakket bestemmingsplan met de ingediende zienswijzen aan de raad wordt voorgelegd. ' Dat is pas het moment  om bezwaar te maken,' aldus Gersjes.

Bericht van 20 januari 2107:  BVP bekritiseert de procedure rond bestemmingsplan nieuw theater
De Bossche Volkspartij BVP heeft  bij B&W een opmerking [art.33] geplaatst ten aanzien van  de procedure rond het ontwerp bestemmingsplan TheateradParade. Dat lag 6 weken ter inzage. Daarin is bij de mogelijkheden daarop  een schriftelijke zienswijze in te dienen, iets verkeerd gegaan.
Het blijkt dat de Raad niet in november 2016 de beschikking kreeg over  -in het algemeen - ingekomen stukken,  in dit geval dus de zienswijze ontwerp bestemmingsplan.  
De Raad kan binnen 12 weken na de termijn van ter inzage legging reageren, uiterlijk  30 januari 2017. Daarover had de Raad geïnformeerd dienen te worden, aldus Joep Gersjes van de BVP. 

De BVP vraagt het College om een reactie en waarom dit zo verlopen is.