Carnaval: onterechte verkeersboetes worden ingetrokken

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2017 | Gewijzigd op: 20-03-2017
Joep Gersjes, die met carnaval op het kruispunt voor TV73  tv-opnamen maakte, heeft van het Centraal Justitieel Incasso Bureau [CJIB] in Leeuwarden vernomen dat de boetes van de verkeersovertreders op carnavalsmaandag 2017 op de kruising Lagelandstrtaat -Grobbendoncklaan worden ingetrokken. 
Alle namen van de overtreders zijn door het bureau geïnventariseerd en de incasso's van € 239 die  door het CJIB] in Leeuwarden werden verstuurd worden ingetrokken.
Gersjes weet niet of dat ook geldt voor de overtreders op de kruising  bij Sluis O, waar ook verkeersleiders stonden.  


Bericht van 18 maart 2017: BVP maakt bezwaar tegen onterechte verkeersboetes met carnarval
Op carnavalsmaandag waren de verkeerslichten bij Sluis O en op de kruising Grobbendoncklaan -Lage Landstraat gewoon in werking. Maar daar stonden ivm het  gedoceerd door laten van deelnemende reclamewagens, in het geel gestoken verkeersleiders. Zij lieten op momenten het verkeer door, ondanks dat de lichten op rood stonden.
 
Het gevolg is dat door de flitspalen deze zgn . 'overtredingen' zijn vastgelegd en de automobilisten daarop een verbaal van € 239 in de bus hebben gekregen.

De verkeerssituatie met carnaval op
de kruising Grobbendoncklaan-Lagelandstraat
die door TV73 vanwege de
carnavalsreportage ter plekke werd vastgelegd.

foto © CJIB Leeuwarden, 27 februari 2017.
.........................................................................................................
 

De BVP vraagt nu aan het College van B&W waarom deze installatie niet op de situatie van carnavals maandag is afgestemd en of de verkeersregelaars deze boetes gaan overnemen, en of dat de gemeente die verantwoording op zich neemt? 
De BVP vraagt ook nog in haar brief van 18 maart 2017 dat de gemeente  de verbaliseerde automobilisten gaat vrijwaren van deze onterechte verkeersboetes of hen anders in de  kosten tegemoet komt.