College antwoordt op suggestieve vragen BVP over lokale omroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-06-2017 | Gewijzigd op: 15-06-2017
....Per brief [dd. 21 juni 2017] antwoordt B&W op  -ook enkele suggestief gestelde-  vragen van de BVP [dd. 10 mei 2107] . Maar ze ontwijkt terecht -de door BVP aangehaalde, ontactische suggesties die door een DTV- bestuurslid over het verloop en de procedure naar een lokale omroep gezegd zouden zijn[..] 

Verdere gesprekken met eerder afgewezen kandidaten, zijn ook niet aan de orde,  zo blijkt uit de B&W- antwoorden op BVP-vragen, aangezien ze niet ! door het Commissariaat van de media zijn aangewezen als zendgemachtige. 


Evenmin gaat B&W in op wat Gersjes en Schellings van de BVP noemen: '..dreigementen ivm een naderend proces wegens onbehoorlijk bestuur':  'We maken ons daarover geen zorgen,'  staat in de brief van B&W, die op andere suggestieve vragen van de BVP aangeeft, dat  '...zij niet vooruitloopt  op situaties die zich kunnen voordoen'.