Eindelijk opstand tegen trage start City Marketing

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-11-2018 | Gewijzigd op: 03-11-2018

Vanuit uiteenlopende [zakelijke en culturele] organisaties en instanties is er 'opstand' gekomen tegen het ambtelijke en trage* opgang komen van een [afdeling] City Marketing.
In het Brabants Dagblad [dd.03112018] klagen deze  organisaties over het uitblijven van City Marketing. Concreter  gezegd over het grote gat dat is ontstaan na het succesvole Jeroen Bosch jaar. Ondanks allerlei beloften en voornemens die zijn gedaan komt er niets op gang. Er was zelfs nog een potje geld van het de stichting JB500 Maar dat potje is er al niet meer. Daaruit werd al door sommigen [HNbM*] gesnoept.  

Er zijn tal van vergaderingen en bijeenkomsten [Stadskantoor en De Kleine Winst**] geweest, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.  Over de positie van de VVV en haar invloed op City Marketing bestaan vanuit diverse hoeken twijfels. Intussen trekt VVV-directeur Rein de Laat aan het  imago van zijn 'winkll' en begint als een motor te ronken om onder de  'parapiu' VVV iets van City Marketing op te  zetten. Daarin wordt hij ondersteund door de nog jonge en onervaren wethouder Mike van der Geld. Merkwaardig omdat eerst nog de 'wind' de andere kant op stond...

En de gemeente? Die blijft zich maar achter ambtelijke molens verschuilen. Nu klinkt het excuus dat er achter elkaar in die sector enkele wisselingen zijn geweest..Dat heeft die vertraging veroorzaakt [...]. Kortom er is nog steeds niets opgezet. 

Wintermarkt in de toekomst

Van de ander kant is er, na of door het debakel van de  'Wintermarkt 2018',  een energie en samenhang in de stad ontstaan waaruit hopelijk ook voor de volgende jaren de stad kan rekenen op een Wintermarkt. Uiteindelijk zijn in dat frisse [buiten ambtelijke] proces burgemeester Mikkers en wethouder Kike van Der Geld overstag gegaan en hebben zich bij dit initiatief voor december 2018 structureel en lichtelijk financieel aangesloten, mede dankzij de gemeenteraad.

 **De Kleine Winst tot maart 2018 voor City Marketing in gebruik.
  en 'Het verhaal van 's-Hertogenbosch' [Laatste setting]. Artikel van 27-02-2018

*Bericht van 5 juli 2018 City Marketing op halve kracht van start.

Door achterblijvende subsidies, resp. stortingen gaat het evenementenfonds, dat onder de paraplu van Citymarketing in 19 januari 2017 werd opgericht, gaat maar op halve kracht van start.

De subsidies blijven achter. De gemeente heeft in 2017 wel uit eigen middelen € 455.000 op de begroting gezet, maar de stichting Jeroen Bosch500 schenkt ipv 1 miljoen, slecht een half miljoen euro.

Het Noordbrabants Museum, dat in 2016 een flinke winst behaalde, stort –ondanks een andere afspraak-  geen geld. De  €350.000,  een bedrag dat volgens een bepaald percentage uit de bestemmingsreserve is berekend, houdt ze liever zelf voor het ambitiefonds Bosch Legacyprogramma [thema’s op te zetten rond Bosch en van Gogh].

Hierdoor gaat de citymarketing maar met een kleine miljoen minder van start.
Dat blijkt uit het antwoord van B&W op de door BVP in de raadsvergadering van 5 juni 2018 gestelde vragen. Terug naar boven