Archeologie-expo van vondsten onder uit de Arena

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2015 | Gewijzigd op: 25-08-2015
De plek van het winkelcentrum Arena [*1995] was een historische plek. Dat blijkt uit vondsten die nu daar geëxposeerd stonden. *
Voordat het winkelcentrum Arena werd gebouwd is er in 1994 en 1995 uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. Het was een van de grootste opgravingen die ooit in het centrum van de stad heeft plaats gevonden. Het onderzoek heeft een grote schat aan gegevens en spullen opgeleverd. Daaruit kan weer een stukje geschiedenis van de stad worden gedocumenteerd. 

*Van de expositie is alleen nog maar een stand met vitrines over. Daarin staan enkele misbaksels van een oude pottenbakkerij die er op deze plek gestaan heeft.

Het vernieuwde winkelcentrum Arena.

foto © paul kriele, 25 augustus 2015
.

Historie
De grond was ooit een drassig moeras. Vanaf 1400 is dat deel buiten de binnnnstad opgehoogd met afval uit de stad.

Uit die venige grond zijn tal van voorwerpen bewaard gebleven van de Bosschenaren uit de eerste twee eeuwen van de stad. Dat zijn pelgrimsinsignes, kleine tinnen of loden sierspelden, schoenen, gereedschap en speelgoed .
Na de ophoging vestigden zich er pottenbakkerijen. De bakkerijen in een stedelijk gebied stonden meestal uit de buurt van woonhuizen ivm brandgevaar.  Talloze scherven zijn daarvan bewaard gebleven.
In de analen staat geschreven: in  1437 vestigde zich er Robbrecht de Potter die in zijn werkplaats schalen, kookpotten en kannen bakte. 
 In 1456 bouwden er een zusterorde een klooster genaamd het Elisabeth Bloemenkampklooster.
Uit het afval dat de zusters op de grond rondom het klooster weggooiden is tal van aardewerk, zoals beeldjes, borden en schalen met religieuze voorstellingen te voorschijn gekomen.
Na de verkoop van het klooster in 1707 zijn de gebouwen gesloopt op eentje na.  Een van de vleugels werd verbouwd tot Tolbrugkazerne.
Het afval van de militairen die daar gelegerd waren, kwam in beerputten terecht. In een van die beerputten, ter hoogte van de later gedempte Binnendieze, bevatte tabaksdozen kleine pijpjes serviesgoed en zelfs een gouden horloge.
Veel van die vondsten zijn nu in de Arena te zien.

.

De Arena na de recente verbouwing.

In de Arena staat een reeks vitrines
opgesteld met de vondsten die in de jaren
1994 -1995 bovenaarde zijn gekomen. Na te zijn gedocumenteerd kunnen ze worden geëxposeerd.

-Op de  rechter foto de vitrine met enkele misbaksels van een oude pottenbakkerij ,die op deze plek gestaan heeft.

foto's © peter & paulkriele, 23 en 25  augustus 2015
 
0

zie begeleidende tekst en de site*: foto's © peter kriele, 23 augustus 2015.

*Zie ook de site www.arenadenbosch.nl met een uitgebreider verhaal

Terug naar boven