1e exemplaar Bossche Kringen aangeboden aan wethouder Van Olden

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2014 | Gewijzigd op: 17-07-2014
Donderdagmiddag 17 juli 2014, op een hete zomermiddag op de binnenplaats van het Kruithuis, werd na enkele toespraken en een- tegen de historie afgezette- voordracht, het eerste exemplaar aangeboden van het gefuseerde tijdschrift 'Bossche Kringen' [Kring Nieuws en Bossche Bladen] aan wethouder Huib van Olden.
Op die binnenplaats waren, naast de pers, vertegenwoordigers van de redactie present en bestuursleden van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de Boschboom en medewerkers van het stadsarchief en de BAM.

Binnenplaats Kruithuis
De historische voordracht door Nanning van
Foreest en Allegonda van Engelen.
 foto's © paul kriele, 17 juli 2014.

In de personen van het protestantse commissielid van Hollandse bestuurders, tevens raadsheer en rekenmeester van de Rekenkamer der Domeinen Nanning van Foreest [Carlo van de Water], met als tegenspeelster de katholieke Bossche Allegonda van Engelen [Anke Heesbeen], werd de geschiedenis van het beleg van de stad van 1629 opgehaald*. Dat prachtig en treffende gedeclameerd verhaal eindigde met de uitreiking van het nieuw uit te geven tijdschrift.
Nanning, die betrokken was bij de onderhandelingen over het beleg, beantwoorde zelf zijn vraag of dit tijdschrift nog past in de huidige tijd? Jawel hoor alle 21ste eeuwers kunnen daarin de cultuur historie van de stad lezen.’’

In dat slotfragment legde spreker, die met interrupties steeds door de Bossche volksvrouw Allegonda werd tegengesproken, een koppeling naar wethouder Huib van Olden, die de achter, achter, achterkleinzoon bleek te zijn van Nanning van Foreest.. . Van Olden had de redactie op dit dossier gewezen.
Van Olden, die Nanning aansprak met ‘waarde voorvader’, noemde deze in1686 overleden Hollander, de toentertijd oudste overgeblevene van het beleg van 1629. Hij is een van de meest memorabele voorvaders uit zijn familie, sprak Van Olden.
* Noot
In de eerste editie van Bossche Kringen staat het verslag van Nanning van Foreest uitgebreid beschreven.

-Rechts: De officiële aanbieding van het eerste exemplaar van Bossche Kringen aan wethouder Huib van Olden
door Nanning van Foreest [Carlo van de  Water
].

 
Links: Even poseren voor de fotografen, vlnr. Joop Thissen [voorzitter 'De Kring'],  Anke Heesbeen [Allegonda van Engelen], wethouder Huib  van Olden en Nanning
van Foreest [Carlo van de Water
].

foto's © paul kriele, 17 juli 2014.

Journalistieker en nieuwswaardig
Stadsarchivaris Rolf Hage gaf in een korte terugblik het verloop aan van het fusieproces. Dat was binnen een jaar gerealiseerd, alhoewel er nog wat puntjes op de ‘i’ moeten worden gezet.
Met de uitgave van het nieuwe blad is een sprong gemaakt van 900 naar 2700 abonnees.
En inhoudelijk bevat het een concentratie van nieuws, het verschijnt 6 maal ipv vier maal per jaar en het is meer journalistiek en actueler, zo klonk de opsomming van de positieve effecten van het fusieproces.
Dankzij een aparte wetenschappelijke redactie olv van Joris van Dierendonck, blijft de wetenschappelijke kwaliteit gewaarborgd, besloot Hage, die Bossche Kringen een voorspoedig bestaan toewenste.
Stadsarchivaris Rolf Hage gaf een opsomming van de nieuwe kwaliteiten van Bossche Kringen, dat plots 2700 [3x zoveel als voorheen] abonnees telt
.

foto © paul kriele,17 juli 2014.

Na de aanbieding van het eerste exemplaar ontvingen alle aanwezigen het eerste nummer van Bossche Kringen en genoten met een drankje en een hapje na van deze oververhitte ceremonie....


Terug naar boven