LisettevderSwaluw maakt zich terecht druk over Bossche versplintering

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2018 | Gewijzigd op: 04-02-2018
Lisette van der Swaluw, voormalig voorzitter van de PvdA, maakt zich druk over de versplintering aan politieke partijen in de toekomstige gemeenteraad. Swaluw: 'Het is aan de kiezer een bewuste keuze te maken. Ook al ligt tegenwoordig in politieke keuzes bij de keizers het accent op lokale partijen, dan nog dient men bewust te zijn van hun programma, zegt van der Swaluw die vreest voor een  bestuuriljk drama in het stadsbestuur. Ook Van der Swaluw benauwt de komst van 18, wellicht 20 partijen//tjes waarbinnen ook sommigen afkomstig zijn als afvallige van hun vorige partij.
Van der Swaluw- en zij niet alleen - verdenkt sommige raadsleden van popullisme en ijdelheid. 

Voormalig fractievoorzitter van de PvdA
Lisette van der Swaluw met een noodkreet
over het toekomstig stadsbestuur dat door een politieke versnippering een drama dreigt te worden.

Ook noemt zij het verschijnsel
pupulisme in het gedrag van raadsleden. 

.,....................................................................................
 
 
'Dat betekent zo goed als zeker nog meer versnippering in de raad. Dat maakt het nemen van gedragen beslissingen en het uitzetten van een duidelijke koers nog moeilijker en moeizamer.
Kandidaat- raadsfracties zijn:  D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Knillis, SP, Bosch Belang, Rosmalens Belang, De Bossche Groenen, Bossche Volkspartij, Lokaal Liberaal, Gewoon Gedreven, Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen, PVV, Partij van de Toekomst, Bond van Wetsovertreders, 50 PLUS en Ralph Posset.

Coalitie
'Bij de samenstelling van een coalitie zullen straks tenminste zes partijen nodig zijn om een meerderheid te kunnen vormen,' licht Lisette van der Swaluw verder toe. 
'De enige oplossing ligt bij de kiezer die zich hopelijk niet zal laten leiden door populisten en/of eendagsvliegen. Dat zij in het stemhokje zullen letten op politici met daadkracht. Personen met een boodschap met inhoud en kwaliteit en geen  schreeuwende populisten die in de raad  zitten om eigen belang'.