25 jaar Barbershop Singers

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2015 | Gewijzigd op: 19-04-2015
De Duketown Barbershops Singers vieren hun 25 jarig jubileum in september 2015 op het tweejaarlijkse Barbershop Ontmoetingsfestival. Op 25 september is er een concert met de beste koren uit 't land en op zaterdag 26 september  zijn de 30 leden zichtbaar en hoorbaar in de binnenstad.
Maar daaraan voorafgaand maken ze al op 1 mei 2015 een reisje naar Engeland voor een optreden met de Kentones in Londen.
Het vierstemmige koor, dat wekelijks [dinsdags] in de Rietlandenschool reperteert, is mannelijk. Zo begon het en zo willen ze het ook houden ook..
-Links: Detail van het koor tijdens een recentelijk optreden in het Jheronimus Bosch Art Center.
-Onder: Met dirigent Don Henken.

 
foto's © paul kriele, 29 maart 2015.