Tilmanshofje op zijn kop over hekwerkje

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2010 | Gewijzigd op: 04-08-2011
Tilmanshofje 21, waarvan de  bewoners na een melding door de buren [nr.17], een hekwerkje moesten afbreken.
Rechts de rondzendbrief van 2007, die ook bewoonster Karin Barten ontving, waarin de ergernissen van omwonenden staan over de bemoeizucht van de familie Verkade.

Ook de krant BD maakte al melding van de burenruzie in het hofje en de aanzegging door de gemeente.

foto's © paul kriele, 7 mei 2010.
Het altijd zo rustieke Tilmanshofje staat op zijn kop door een ruzie over een hekje. De familie Barten,  moest van de emeente een te hoog hekwerkje met 5 gemetselde penanten rond hun tuintje weghalen. Dat is intussen [voor 1 mei 2010] gebeurd, maar in de nabij gelegen pandjes staan even hoge hekjes en ligusterhagen....
Blijkbaar hebben Jan en José Verkade van nummer 17 de zaak aangekaart, waardoor de gemeente op haar beurt actie ondernam. 
Jan en José Verkade staan er bekend om, dat ze elke onrechtmatigheden in de buurt waarnemen.  Het zijn social-watchers die zorgen dat alles aan de regels voldoet. 
Huurster Barten van nummer 21 heeft de - anonieme- rondzendbrief van 2007 op haar raam gehangen, waarin de buurt haar beklag doet over de geregelde bemoeizucht van de Verkades. Het stoort de Bartens dat de Verkades bij de gemeente bezwaar hebben gemaakt tegen een te hoog hekwerk om hun op nummer 21.
Op een groot bord boven de voordeur melden zij: 'Met dank aan de familie Verkade'.

In die rondzendbrief staat dat  'Jan en José Verkade kletsen. Ze brengen anderen schade toe met hun acties.'
'José is een roddelaarster en een ontzettend ziekelijke bemoeial,' staat er te lezen. 'Ze terroriseert de hele buurt.'

Reactie Jan en José Verkade
Jan Verkade reageert dat '...dit hofje zijn karakter heeft behouden door de inzet van ons en ander bewoners. Er is voorkomen dat er meer parkeerplaatsen zouden komen, dat 't groen zou worden opgeofferd,  er is een stadsparkje aangelegd achter 't Verguld Kabeltouw en er zijn geen doorbraken gekomen tussen de Drie Zwanen en dat stadsparkje.
Dat is allemaal mede dankzij ons en de buurtbewoners gebeurd. 
Wij steken onze nek er vooruit omdat we er graag wonen en de monumenten status behouden willen zien. Dat een ander daar het slachtoffer van wordt, daar kun je ons niet de schuld van geven.  Als Barten klaagt moet hij bij de Monumentencommissie zijn.
En Jan Verkade over de Bartens: 'Eigenaar Barten heeft de bouwvergunning niet gevolgd en een ander muurtje geplaats dan er eerst stond. Dat kun je aan de overkant van haar pandje zien. Ik vind het flauw om het nu op de man te spelen,' zegt Jan Verkade.

De bewoonster zegt dat '.. het niet aan haar is, maar aan haar vader die als eigenaar verantwoordelijk is voor deze zaak'. 
 Terug naar boven