Muren op Wilhelminaplein door Nico de Bont opgetrokken

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2021 | Gewijzigd op: 06-02-2021
De Bont heeft een muur opgetrokken die rondom het perceel van de Pieckepoort lag. Daar komen nog zitbanken bij en groenaanleg. Zie de kaart [impressie]verderop in dit artikel  foto's © paul kriele, 5 februari 2021.

Bericht van 24 november 2020 Herinrichting van Wilhelminaplein door Nico de Bont begonnen.
Nog dit najaar wordt met het herinrichtingsplan van het Wilhelminaplein als Vestingplein door Nico de Bont begonnen. Maar wel fasegewijs.  foto © paul kriele, 24 november 2020. 

Bericht van 28 augustus 2020:  Herinrichting Wilhelminaplein
De gemeente [PlantteamErgfoed] gaat fasegewijs [ivm geldgebrek]  samen met MTD-landschapsarchitectuur en Hans van Heeswijk architecten  het Wilhelminaplein herinrichten als 'Vestingplein'. Ook de naam Wilhelminaplein keert terug.

In de tweede helft van dit jaar worden volgens het inrichtingsplan een aantal elementen in definitieve vorm en enkele in tijdelijk vorm gerealiseerd met hergebruik van aldaar aanwezige materialen. Doel van die aanpak is kapitaalvernietiging te voorkomen. 

De stadsentree vanuit Vught  wordt  hersteld door verlegging van de fiets-en wandelroute via de Pieckepoort.

Einde stichting Vestingwerken

Dit project Wilhelminaplein betekent het einde van de stichting Vestingwerken 's-Hertogenbosch. Deze stichting, onder voorzitterschap 
van Clemens Bolhaar, heeft 20 jaar lang de vestingwerken gesteund. Haar doelstelling was bedrijven en particulieren bij de restauratiewerkzaamheden te betrekken. Dat deed zij onder meer door projectsponsoring en publieksevenementen.

De stichting benoemde  vanuit het bedrijfsleven ambassadeurs die die hun betrokkenheid toonden door financiële steun aan de restauratie van de vestingwerken te geven. Deze ambassadeurs waren ingedeeld in drie niveaus:  Fundamenten [bijv. de banken], Steunberen [overige grote en middelgrote bedrijven] en Bastionleden [kleine bedrijven en particulieren]. 

Zij gaf in die tijd ook zes boekjes uit waarin telkens een deelaspect van de Bossche vestingwerken werd belicht.

De titels van deze tegelijkertijd ook als wandelboekjes bedoeld waren, luidden: Vesting en Veiligheid, Vesting en Water, Vesting en Forten, Vesting en flora en fauna, Vesting en Poorten en Vesting en Linie.
Het terugbrengen van de fundamenten van de stadspoort op het Vughtereind -de Pieckpoort - is het sluitstuk van de stichting.
Zie ook www.vestingwerkenshertogenbosch.nl
 
Het nieuwe Wilhelminaplein wordt heringericht op basis van de fundering van de Pieckepoort en de aanwezige oude vestingwerken.Links het stadsparkje bij de vestingmuur waar zich daarbuiten  ooit een galgenveld bevond.

Aan de stadszijde keert bij het stadsparkje ook de keermuur terug  die het verloop van de aarden verdedigingswal volgt.Daar zijn ook zitbanken opgesteld. De historische vestingmuur, die nog onder maaiveld ligt, keert in een latere fase terug. Ook zal in die fase de fundering van de Pieckepoort terugkeren De massieve vorm van die poort wordt nu al met de aanplant van een beukenhaag zichtbaar gemaakt . Op de plek van het verdwenen poortwachtershuisje komt een podiuum in natuursteen.Op plaquettes is daar de ontwikkeling van het plein te zien.
>>In een volgende maand zal er een inloopavond voor belangstellenden jworden georganiseerd.
Ook wordt er op internet een projectsite met info in gebruik genomen. 

Bericht van 25 februari 2016 Archeologisch onderzoek Wilhelminaplein
De stadsarcheologen duiken nogmaals de grond in op het Wilhelminaplein waar eertijds de Pieckepoort stond, een poort met veel torentjes vandaar 'piecke..'. Dat gebeurde eerder toen het plein op de schop ging bij de aanleg van nieuwe verkeersbanen.
 
Linker tekening: Onderaan de Vughterweg en Vughterbrug. Rechts daarvan restaurant
Nobel en geheel rechts[meer naar het midden] Sonneveld. Tussen Nobel en
Sonneveld het kaalslagterrein op het Wilhelminaplein.

Hieronder: Na de sloop van de bovenbouw en de voorpoort [begin 1800] bleef er van de Pieckepoort een bonkig gebouw over.

Deze  poort [links onder]
werd kort na 1874 alsnog gesloopt.

Drie maanden duurt het uitgraven van de restanten en  het onderzoek teneinde aldaar 'de vestingwerken te kunnen restaureren,' zegt een persbericht.  Doel is de vesting weer beleefbaar te maken uit de richting Vught.
Het werk gebeurt nu, in het Jeroen Boschjaar en het publiek mag meekijken. Er komen zelfs twee containers te staan waarin een expositie over de Pieckepoort en de opgravingen te zien zijn.

De Pieckepoort heeft er gestaan van 1399 tot 1629, het jaar waarin hij beschadigd raakt. Na herstel een eeuw later, werd toen de bovenbouw en de voorpoort gesloopt.
Bij de opheffing van de vestingstatus in1874 is kort erna de poort in zijn geheel gesloopt.

Terug naar boven