Terugkeer Pieckepoort niet onder dit College

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2018 | Gewijzigd op: 15-03-2018

Gingen vier jaar geleden nog vier fracties [VVD, Bosch Belang, [toen:] Stadspartij Knillis en Leefbaar volmondig akkoord met de terugkeer van delen van de Pieckepoort op het Wilhelminaplein, in de raadsvergadering van woensdag 14 maart 2018 waren nagenoeg alle fracties tegen de uitgaven van € 2,7 of € 4,7 mijjoen. Daar kunnen andere zaken [bijv. woningbouw, huisvesting bibliotheek of onderwijs]  mee worden gefinancierd, klonk vanuit diverse kanten.
In deze coalitie zal ook door hernieuwd in zicht van de wethoudeers Jan Hoskam en Huib van Olden daar geen geld aan worden besteed.
Bosch Belang zou het nog voor minder geld willen doen....


Bericht van 8 maart 2018 Twee dure oplossingen voor terugkeer delen Pieckepoort:€  2,7 resp. € 4,7 miljoen.
De gemeente gaat het besluit * om de funderingen van de Pieckepoort op het Wilhelminaplein zichtbaar te maken overhevelen naar een volgend College. 
Er is keuze uit drie varianten maar de eerst [de zaak  dichtgooien en met rode tegels de contouren zichtbaar maken zoals met de Leuvense Poort in de Hinthamerstraat] heeft weinig zin. 
Dan blijft er een Basisvariant  en een Uitwerkingsvariant over.

 

De basisvariant van € 2,7 miljoen houdt in: het zichtbaar maken van de poortfundamenten in de context met de vestingwerken. Dat gebeurt door het terrein  tot 3,2 meter onder staatniveau te verlagen. De funderingen van de poort worden  een meter opgemetseld en het plein krijgt het beeld van -wat heet - verblijfspark of speelveld.

De basisvariant.
 
 


De -de duurste €4,7 miloen- Uitwerkingsvariant is het meest historisch en ingrijpend. Daarmee keren de aarden wallen op de muren terug en ook enkel historische relicten [o.s. de verdedigingsmuur zije Vughterstraat],  die uit uiteenlopende tijden dateren. Maar voor deze dure aanpak is letterlijk onvoldoende budget, zo blijkt uit  het voorstel aan de raad ‘Stand van zaken Wilhelminaplein’  dd. 27 februari 2018 om de aarden wallen op de stadsmuren tot een hoogte van 2,4 terug te brengen. 

Dus het gaat meer de kant op van een verblijfs/ stadspark met fiets en wandelpaden  er .  Er was al een half miljoen gereserveerd.  

Wilheminaplein met -verdiept -de Pieckepoort

Drie impressies vanuit het Vughterbastion
[boven], vanuit de Parklaan [rechtsboven] 
en vanuit de Willemsbrug [rechts].

 

Bericht van 11 juli 2017 Fundamenten Pieckpoort keren terug in najaar van 2017

De gemeente gaat komend najaar op het Wilhelminaplein de fundamenten van de Pieckepoort tot iets boven het maaiveld terugbrengen. Dat is wat de gemeenteraad [ook in het Bestuursakkoord/'Sterk Erfgoed'] besloten heeft...De middelen daarvoor zijn toen al vrijgemaakt.
 
   
  Wilhelminaplein
Zomer 2016. Eerste rapportage
over fundamenten van Pieckpoort.
Wethouder Huib van Olden archeoloog Eddy Nijho
f.

foto's © paul kriele; 3 juli 2016.
.................................................................................................

Zoals bekend zijn in 2016 de fundamenten archeologisch onderzocht . MTD Landschapsarchitecten mocht toen een ontwerp maken. Dat wordt kort na het zomerreces aan B&W voorgelegd en bij accordering uitgevoerd.

Wethouder Huib van Olden maakt eerste rapportage Pieckpoort bekend artikel  dd. 3 juli 2016. 

Terug naar boven