Op KPN-complex [Prins Bernhardstraat] archeologisch onderzoek gestart

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2019 | Gewijzigd op: 10-05-2019

Bericht van 10 mei 2019: In de  Mortel archeologisch onderzoek voortgezet
BAAC heeft vrijdag 10 mei 2019 het archeologisch onderzoek op het KPN- complex  op de binnenplaats  aan de Mortel het archeologisch onderzoek voortgezet.  Daar werden al oude muurresten aangetroffen. 
De Mortel was, voordat de Prins Bernhardstraat in 1935-1936 werd aangelegd, nog de uitvals- em invalsstraat van en naar de binnenstad. In de steeg [voorheen was het ook de Mortelsteeg...] stond ten eerste al vooraan [nr.3]  de synagoge [*1843] en een lintbebouwing van kleinere huisjes en-naast de kazerne een latrine/'toiletgroep '.
 
.......d


De binnenplaats van de KPN aan de zijde Mortel,
waar BAAC het archeologisch onderzoek voortzette.

........................................................................................................
Hier ligt de oorspronkelijk donker kleurige
ondergrond al kort onder de maaiveld.

foto's © paul kriele, 10 mei 2019. 

In de Mortel stond aan de zijde van de kazerne een enkel huisje: o.a. van een schoenmaker en een rijtuigschilder.
Aan de onevenkant begon het dus met de synagoge [vanaf 1843, later in een groter gebouw] en daarop van onder meer  een kleermaker, metselaar, muzikant [Heesbeen], granietwerker en een sigarenmaker. 
Ook zou er in deze omgeving een mansio, een groot huis van een rijke Bosschenaaar hebben gestaan.

Bericht van dinsdag 7 mei 2019: BAAC start archeologisch onderzoek KPN complex
Leden van de BAAC zijn dinsdagmorgen 7 mei 2019 begonnen met archeologisch onderzoek  op het terrein van het grotendeels  te slopen KPN-complex, gelegen tussen de Prins Bernhardstraat, Oude Hulst, Weversplaats en De Mortel.
Daar is door Barten een kuil gegraven om op oorspronkelijke donker kleurige zandlagen uit te komen. Maar de kuil van een meter of vijf diep ligt zo onhandig/gevaarlijk voor de onderzoekers dat ze er niet eens meer in mogen. Aan de zuidkant bevindt zich een oude olietank en aan de andere [gebouwen-] kant  van de kuil de grote [parkeer-]kelder onder het gebouw. Door de diepte en die tank kan er voor de archeologen gevaar voor instorten bestaan.
Dus... of er nog wat gevonden wordt is de vraag. Later zal ook op het binnenplaatsje,  aan de zijde De Mortel, een sleuf worden gegraven of het zin heeft daar verder onderzoek te doen. De medewerkers staan in witte overals omdat er mogelijk asbest in de grond zit.
Woensdag 8 mei 2019  is het onderzoek door BAAC voortgezet, maar ook dat gaf geen resultaat. 
Ontwikkelaar Boelens De Gruyter
Rogier Rombouts van Boelens DeGruyter voegt hier nog aan toe dat '...het graven van proefsleuven is bedoeld om alvast de archeologische waarde van het gebied in te kunnen schatten. Tot nu toe zijn er geen archeologische vondsten gedaan,' aldus Rombouts.  
 
.......


KPN-complex
Op het binnenterrein/parkeer
plaats van het KPN-complex
aan de Prins Bernhardstraat is
een proefsleuf gegraven of het
de moeite loont 
om, voorafgaand aan de
sloop, daar archeologisch onderzoek te gaan doen.


Op de foto's onder meer Ingrid Cleijne en Sjaak Mooren.

foto's © paul kriele, 7 mei
2019.

 

Terug naar boven