KPN-terrein: opruimen gestart voor archeologiewerk in mei 2020

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2020 | Gewijzigd op: 18-03-2020
Opruimwerkzaamheden op KPN- binnenterrein op dinsdagmorgen 18 maart 2020 begonnen.
 
....
Het opruimen van het binnenterrein van KPN aan de zijde Oude Hulst
is begonnen om straks [mei 2020] archeologisch onderzoek mogelijk
te maken. Hieronder de deels afgezaagde boom wordt  door Gebrs. Peters
uit St.Oedenrode omklemd en op de versnipperaar geladen.


foto's © paul kriele, 18 maart 2020.
....
....


Bericht van 20 februari 2020:  KPN-terrein: archeologie al in voorjaar en sloop begint eind 2020

Boelens de Gruyter, eigenaresse van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat, begint met de sloop van een deel van het KPN-complex in september 2020. 
Vóór die tijd, in mei 2020, start al aan de zijde Oude Hulst [vroegere bebouwing] archeologisch onderzoek.

De Commissie Welstand, die op 16 januari 2020 bijeen kwam, staat positief tegenover de nieuwbouw van het KPN-complex aan Oude Hulst, Weversplaats en de Mortel. Maar er moeten nog wel details aangaande architectuur, materialisatie en detaillering nader worden bekeken.
In een van de vleugels van het KPN-complex  aan de zijde Mortel, die overigens gesloopt wordt, zijn tijdelijke nestkasten voor vleermuizen opgehangen. 

foto © paul kriele, 21 februari 2019.
.......................................................................................

Diverse  feiten
-Voor de vleermuizen die momenteel in het KPN-complex huizen, dient eerst naar een tijdelijke en na de nieuwbouw naar nieuwe -permanente-nestkasten worden gezorgd. De tijdelijke kasten hangen al aan het gebouw aan de Mortelzijde. 
-De enige boom op het terrein wordt na een vergunning gekapt en elders wordt voor nieuwe aanplant gezorgd.
Archeologie 
-Voor in- en uitgaand verkeer tbv de archeologen komt er aan de zijde Oude Hulst een tijdelijke inrit. Hun onderzoek start al in mei dit jaar en is dan gericht op de vroegere bebouwing aan de Oude Hulst.

Bericht van 11 december 2019 Sloop KPN eind 2020 Oplevering eind  2023
Pas eind 2020 zal de sloop van het KPN aan de Prins Bernhardstraat beginnen. De meeste bouwdelen staan aan de zijde Weversplaats en in de Mortel. Tot die tijd moet na de vergunningaanvraag voorjaar 2020 parallel aan d esloop al archeologisch onderzoek worden gedaan.  De oplevering van het nieuwe project Amadeiro geheten, staat voorzien in 2022 voor het deel Midden, begin 2023 voor de Kop Noord en eind 2023 voor de Kop Zuid.
 
.....
.....
-Bovenaan: luchtfoto van KPN-complex en omgeving.
-Hierboven De rood omrande gebouwen midden op de foto blijven gehandhaafd. Dat zijn Prins Bernhardstraat 12 links naast de hoofdingang en nummer 14 rechts daarvan. De KPN-mast  wordt verplaatst en architectonisch 'weggewerkt' in de nieuwbouw  op de plek [bruin gekleurd] aan de zijde Mortel.  

-Hieronder: De zaal op de bovenste verdieping van KPN aan de
Prins Berhardstraat voor een door eigenaresse Boelens
De Gruyter  belegde infoavond die circa 70 toehoorders trok. 


foto's © o.a.  van scherm] © paul kriele,  11 december 2019.
.....

Nieuwe stadsdeel op KPN-complex eind 2013 klaar
Pas eind 2021 zal de sloop van het KPN aan de Prins Bernhardstraat beginnen. De meeste bouwdelen staan aan de zijde Weversplaats en in de Mortel. Tot die tijd moet na de vergunningaanvraag in 2020 eerst nog in 2021 archeologisch onderzoek worden gedaan.

 
..........
-Hierboven:Maquette van de nieuwe straatwand in de Prins Bernhardstraat. 
Met links en rechts van de bestaande kantoren [nrs. 12 en 14]  een nieuwe vleugel. 
De toren middenin [ook op de foto hieronder te zien] krijgt een -overdag toengankelijke -onderdoorgang onder de historische draaitrap, naar het Binnenhof zoals de binnentuin wordt genoemd.
De toegang tot de ondergrondse parkeergarage [120 plaatsen] is op de foto hierboven, achter het tweede boompje van links gesitueerd. 
Op de onderste foto is die toegang daar waar een auto uitrijdt. Dat is nu ook de toegang van de huidige open parkeerplaats.


-Hieronder: Op de foto meteen hieronder is uiterst links  de WillenTwee /Toonzaal nog herkenbaar.
Deze nieuwe vleugel, naast nr 12, wordt ook van een markante toren voorzien.


foto's van scherm © paul kriele , 11 december 2019. 
.................................................................................................................................................................
...........
...........

Het meest markant aan de nieuwe invulling van dit interessant stadsdeel is de verplaatsing van de KPN-mast naar de zijde Mortel. Die mast wordt architecttonisch zo geïntegreerd dat hij nauwelijks nog opvalt. Tenminste dat moet blijken uit de toelichting die Rogier Rombouts van Boelens De Gruyter samen met Jim Bijsterveld op een speciaal voor de buurt belegde informatieavond in het KPN-gebouw gaf.
 
Architect Berend Jan Henket leidt
als supervisor de architectencombinatie.
Links Rogier Rombouts van
Boelens De Gruyter die een
toelichting op de plannen gaf.


foto © paul kriele, 11 december. 2019.
............................................................... 
 
Eenvoudige plattegrond met rechts
boven Blok Zuid[hoekWeversplaats/De Mortel] met 160 huurwoningen. 
Links boven Blok Noord met 60 sociale huurwoningen die deels grenzen aan de Mortel en deels langszij de Prins Bernhardstsaat liggen.
De Oude Hulst loopt van midden
onder- in een kromming- naar boven.
 

Middenin, het groene deel, is de
binnentuin die al de naam
Binnenhof  heeft gekregen. De binnentuin is overdag geopend via de hoofdingang Prins Bernhardstraat nr.14 en via de steegjes rondom. 


schets © boelens de grutyer. 
.....................................................................
 

Een ander markant punt is dat er op twee locaties appartementen komen: in blok Noord, gesitueerd het dichtst bij de Willem Twee / Toonzaal en aansluitend aan Prins Bernhardstraat 12. Dat is het oudste deel van het Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch. Het werd in 1937 gebouwd, maar liep in 1944 zware schade op. Dat deel ‘Blok Noord‘ bevat 60 wooneenheden en in blok Zuid, gelegen aan de zijde Weversplaats/de Mortel komen 150 wooneenheden. Voor al die 210 bewoners is in de te bouwen ondergrondse parkeergarage een parkeerplek voorzien. De ingang daarvan komt op de pek in de Prins Bernhardstraat, waar nu ook de ingang van het open parkeerplein is.
....
.....

In dit hoofdgebouw op nr. 14 worden de glas in loodramen van
Marius de Leeuw en de draaitrap bewaard. Vanuit de stad komend
loopt  men recht op dit  torenachtige gebouw af  dat een open entree
krijgt waardoor men onder de draaitrap door, op het Binnenhof uitkomt. 


foto's © paul kriele, 11 december 2019.
 
.....

Ook markant is dat de hoofdentree op nr. 14 een open toegang krijgt met een doorgang, onder de historische draaitrap door, naar de Binnenhof, zoals de werknaam voor de tuin op het binnenplein is.

De Mortel
Wat de smalle  Mortel betreft, door de architecten 'de Steeg' genoemd..,  daar komen panden met eerst drie bouwlagen en daarachter 4-5laags met daktuinen. In dit deel is de KPN-mast geïntegreerd in de structuur van het gebouw. Aan het begin van de Mortel op de foto's  hieronder,  komt op de plek van de  PTT-magazijnen, een kazerne-achtig gebouw. [rechter gebouw op de eerste foto hieronder]. Dat staat met zijn rug tegen de nieuwbouw in de Prins  Bernhardstraat, links naast de KPN-vleugel op nummer 12.  
 
....
.....
-Hierboven: Drie maal de Mortel:
Bovenaan de maquette met de gehele gevelwand.  
Daaronder eveneens de gevelwand, eerst drielaags en dan van 4 naar 5 oplopend. Daar boven uitstekend de KPN-mast die in de architectuur wordt opgenomen. 
-Hieronder: De Mortel vanaf het Design museum [links zichtbaar] gezien.
....

Het is de architecten combinatie van De Twee Snoeken, Bedaux De Brouwer, Hilbrink Bosch en Houtman & Sander landschapsarchitecten dit hebben bedacht en uitgewerkt. Het werk van deze partners staat onder supervisie van de bekende architect Berend Jan Henket.
Maar, zo benadrukt Rogier Rombouts, het plan is nog in ontwikkeling en moet nog langs Welstand en voorjaar 2020 de Omgevingsvergunning in.
Historie
Het landelijk actieve Vastgoedbedrijf Boelens De Gruyter kocht in 2007 het complex aan en wachtte tot 2019 tot  KPN het vrijgaf.

Terug naar boven