Laatste rondleiding in ‘Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch', ofwel KPN

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-07-2020 | Gewijzigd op: 17-10-2020
Laatste rondleiding in voormalig ‘Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch', ofwel KPN
.......
Luchtfoto van het Y- vormige  KPN-complex, gelegen tussen de 
Prins Bernhardstraat, Oude Hulst en Mortel.
Uiterst links de [ronde] Toonzaal/WillemTwee met rechts daarvan de vijf
verdiepingen hoge vleugel [in de Mortel], waarin 69 sociale huurappartementen [vanZayaz*] komen. Rechts achterin [tegenover de achterzijde van Zuidwal 12-57] staan 26 en op het middenterrein 132  midden segment huurappartementen gepland.
 
De toekomst van dit KPN-complex met vooraan de Oude Hulst overgaand in Weversplaats. Dit is het midden segment gedeelte [158 appartementen] naast overigens de bouw op het binnenterrein waar ook in het gat met de boom, de ondergrondse parkeergarage komt.
Bovenin het sociale huurgedeelte dat Zayaz heeft gekocht en herontwikkelt voor 69 woninkjes.

© boelens de gruyter

Boelens de Gruyter, de ontwikkelaar van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat, gaf maandagmiddag 6 juli 2020 een laatste gelegenheid om rondgeleid te worden door het KPN-complex aan de Prins Bernhardstaat. Dit voormalige ‘Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch’ bestaat uit een Y-vormig gebouw aan de straat zichtbaar. Het linker deel dateert van 1937 en werd in 1944 door de Duitsers gebombardeerd maar na de oorlog weer herbouwd. Het rechter deel diende als kantoor o.a. voor de directie en voor de dames telefonisten van 008. Het linker deel was het technisch gedeelte met daarachter magazijn.

Herinnering aan het Telefoondistrict 's-Hertogenbosch
Voor het Telefoondistrict 's-Hertogenbosch [Oost-Brabant omvattend] werd in1937
de meest linker vleugel gebouwd. Daar
zaten ook de dames van de telefooncentrale.
Dit is  een mozaïek dat herinnert aan die tijd

............................................................................. 
 
....
Rogier Rombouts, projectleider bij Boelens DeGruyter begon met een
welkom in de grote hal van KPN in de Prins Bernhardstraat. Sebastiaan Martens,
ook van Boelens De Gruyter, was mede rondleider.  Op de rug gezien
Philippe Bijmanm van Alinq,een migratiebedrijf die het netwerk verplaatste.

foto © paul kriele, 6 juli 2020. 
....

De rondleiding startte met een welkom door projectleider Rogier Rombouts in de hal bij de maquette en vervolgens een de uitleg vanaf de eerste verdieping. Daar liet Rogier Rombouts de afstand vanaf de Noordkant [naast de Toonzaal] tot en met het eind aan de Zuidkant [naast ingang KPN-parkeerterrein] zien. Een afstand van 100 meter. Boelens De Gruyter behoudt dit complex aan de voorzijde/ straatzijde dat de bestemming kantoren behoudt.
Gang op eerste etage.
Deze foto is speciaal groot afgedrukt om de grote afstand te laten zien
tussen de uiterste Noordkop naar de uiterste Zuidkop
van het Y-vormige KPN-gebouw, te weten 100 meter. 

foto © paul kriele, 6 juli 2020.

Aan de zijde Mortel worden -in vier lagen en een bovenste terug tredende bouwlaag - 69 sociale huurappartementen ingericht. Aan de zijden Oude Hulst en Weversplaats worden 26 en op het binnenterrein 132 midden segment huur-appartementen gebouwd. Dat woongedeelte is intussen verkocht aan Pensioenfonds Metaal en Techniek [PMT]. De huidige entree in het middelste torengebouw verandert in een wijder opengelegde doorgang naar de binnenplaats. Daarmee komt de enorme trap meer in het zicht en ook het glas in loodkunstwerk van Marius De Leeuw.

*Zayaz is de ontwikkelaar van de sociale huurwoningen in deze vleugel geworden. De zgn. studio's kunnen al in 2021 klaar zijn. De midden segmentwoningen pas in 2023.
.....................
In de gevel van de grote hal is het kunstwerk  [over vier verdiepingen]
van Marius de Leeuw aangebracht. [zie uitleg in de tekst].

foto's © paul kriele, 8 juni 2009 en 6 juni 2020.
.................................
..................


In deze entreehal brengt een enorme draaitrap ‘opgehangen’ aan de wanden, de huurders naar de verdiepingen. Het meeste valt in de hal het grote kunstwerk [*1957] van Marius de Leeuw op. Voorstellend, in vier bouwlagen over zeven rijen van elk vijf glas in loodramen, de werelddelen [mannen, resp. vrouwenfiguren] . Daarboven het luchtruim met vogels en daaronder de aarde . De in 1915 aan de Buitenhaven geboren Bosschenaar vond dit later een van zijn hoogtepunten. Marius was de zoon van Reinerus de Leeuw, een goud en zilversmid/diamantzetter /graveur, opgericht in 1829 in de Stoofstraat. Het in blauw grijs uitgevoerde kunstwerk kwam voort uit de Rijksregeling ‘De Percentage’. Kostte een project meer dan één miljoen gulden ofwel € 250.000 dan werd een percentage daarvan besteed aan een kustwerk.

Voortgang rondleiding
De rondleiding gaat langs plekken die maar vaag herinneren aan bijv. het [vaak afgesneden] kabelwerk. Die vervangers [glasvezel] zijn omgeleid van de achterzijde [Weversplaats] naar de voorzijde [Prins Bernhardstraat] en uitkomt binnen uit in een recentelijk ingerichte mini-centrale, die zich in een oude vleugel aan de zijde de Mortel bevindt. Bovendien bevindt zich voor KPN-telecom naast deze lokale centrale nog een voor de regio centraal gelegen back-home centrale in Vught.
 
Functie  van de kabels
Twee foto's die  oude afgesneden koperen kabels [rechts onder] laten zien. Maar  koperen kabels, die rechtstreeks kontakt hebben met de woningen, zijn nog steeds in gebruik naast de glasvezelkabels  die echter een andere functie hebben. Zij zorgen voor het transport naar de kabelverdelers. foto's © paul kriele, 6 juli 2020.
 
 
.........................
Philippe Bijman van Alinq, een Imigratiebedrijf van het netwerk, legt uit dat voor de oude centrale een minicentrale in de plaats is gekomen en een back-home-centrale in Vught.  Daarvoor zijn alle kabels van de Weversplaats via de Oude Hulst
naar de voorkant omgelegd. En daar naar de nieuwe centrale  geleid.

Aan de zijde Mortel staan ook twee vleugels die nog maar voor 250 m² door KPN worden benut. De rest, 16.000 m², wordt bestemd of voor kantoren [zijde Prins Bernhardstraat] of voor appartementen. Dat bestaat uit-69 sociale huurappartementen op de Noordelijke kop van het KPN-complex. En 158 middensegment huurappartementen aan de Oude Hulst en Weversplaats. 
 
......
......
-Deze foto's zijn van de vijf [4+1 terugtredende etage] vleugel aan de zijde Mortel.
Die wordt bestemd voor 69 sociale huurappartementen. Er komt ook een dakterras bij [links achterin]. Van de twee bovenste foto's  is de ruimte met  de twee laatste traveeën [raamvensters] bestemd voor de minicentrale. De etages daarvan worden verbonden door een [moeilijk zichtbaar] recentelijk vanaf het dak binnen getakelde trap.
-Hieronder: Uitzicht op de Toonzaal/WillemTwee, 
de synagoge en het Design Museum Den Bosch .

foto's © paul kriele, 6 juli2020.
......

Kernwapen schuilkelder uit de periode van de Koude Oorlog*
Ook is er in de kelder, op de hoek Weversplaats-Mortel, nog de schuilkelder die met stalen deuren en dikke muren bescherming bood aan een aanval met kernwapens. Die kelder, met een aan te trappen generator, slaapkamertjes met stapelbedjes voor het personeel en eentje voor de directeur, douches, toiletten en een keuken, is een ‘overblijfsel’ van de ‘Koude oorlogsjaren 50 en 60’.
 
..........................
.......

Bij de foto's hierboven. De badkamer, de ruimte waar een generator staat die al fietsend wordt opgeladen, de zware metalen toegangsdeur,
en de energie- en luchtverversingsruimte.
Hieronder foto's van de in 2009 nog in tact zijnde fietsaandrijving, de slaapkamer met stapelbedjes en de commandopost met aan de wand landkaarten  
foto's © paul kriele, 8 juni 2009 en  6 juni 2020.

Onder dit enorme gebouw bevindt zich sinds de jaren 70 een atoombunker. Tijdens een kernaanval was het namelijk van groot belang dat de telefoonlijnen bleven werken. De telefooncentrale had daarom een eigen schuilkelder.
Inrichting
De kelder bevindt zich onder de oostelijke vleugel van het complex. Als je de trappen afdaalt kom je verschillende douches tegen om – voor zover mogelijk – de straling van je af te wassen. De eerstvolgende ruimte is meteen de grootste: het dagverblijf, compleet met keuken en bar. Dagverblijf met aan de linkerkant de bar en keuken Aan de linkerkant zijn twee gangen die leiden naar meerdere slaapzalen, douches en wc’s. Eén gang is voor de dames en één voor de heren.
De directie had een eigen ruimte. Tegenover de ingang van de bunker is de noodcentrale. Deze ruimte is volledig bekleed met koper om de gevaarlijke straling buiten te houden. In de aangrenzende ruimte staat een generator die is aangesloten op vier fietsen. Overal in de bunker zijn kleine nooduitgangen achter stalen deuren die uitkomen op verschillende plekken rond de telefooncentrale. Bron:  Erfgoed Den Bosch.
 
.........................
..........................
........................

Dagverblijf met aan de linkerkant de bar en keuken
Aan de linkerkant zijn twee gangen die leiden naar meerdere slaapzalen, douches en wc’s. Eén gang is voor de dames en één voor de heren. De directie had een eigen ruimte. Tegenover de ingang van de bunker is de noodcentrale. Deze ruimte is volledig bekleed met koper om de gevaarlijke straling buiten te houden.
In de aangrenzende ruimte staat een generator die is aangesloten op vier fietsen. Overal in de bunker zijn kleine nooduitgangen achter stalen deuren die uitkomen op verschillende plekken rond de telefooncentrale. Bron Erfgoed Den Bosch.
 
Bovenaan: Het huidige binnenterrein /parkeerplaats van KPN. Dat is ook
de locatie waaronder de nieuwe parkeerkelder wordt gebouwd.
De ingang komt aan de zijde Prins Bernhardstraat te liggen. 
-Hierboven: Uitzicht vanaf de hal richting parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat.
Op de achtergrond het blok van voorheen Justitie en de St. Cathrienkerk. 

foto's © paul kriel, 6 juni 2020.

Deze maand juli begint het archeologisch onderzoek en wordt ook nog asbest verwijderd. Eind dit jaar begint de sloop. De bouw start in 2021. De oplevering van 'Amadeiro', zoals dit nieuwe stadsdeel door Boelens De Gruyter werd benoemd, wordt eind 2022 verwacht.

Rondleiders:Philippe Bijman van Alinq, een bedrijf gespecialiseerd in migratie van gebouwen, heeft onder meer het netwerk weggehaald. Woordvoerder bij Boelens De Gruyter Rogier Rombouts en collega Sebastiaan Martens, gaven de rondleiding.

Terug naar boven