KPN: Amadeirobanier door BoelensDeGruyter opgehangen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2021 | Gewijzigd op: 20-02-2021

Update van 11 februari 2021: Zicht op sloop-binnenterrein van KPN zijde Weverplaats 
.........................
-Boven: Het binnenterrein van KPN [binnenstad]  dat als voor-opslag van onder meer puin wordt gebruikt en waar containers klaar staan om afgevoerd te worden.
-Hieronder: Het kantoorgedeelte aan de zijde Weverplaats, waar de raampanelen zijn verwijderd en inpandig al druk wordt gesloopt, ook in de avonduren.

foto's © paul kriele, 19 februari 2021.
Bericht van 11 februari 2021. Sloopsituatie en banier 'Amadeiro 'opgehangen
BoelensDeGruyter, die het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat in 2009 kocht, heeft aan de nieuwe ontwikkeling van dit binnenstadsgebied de naam 'Amadeiro' gegeven. Bosscher kan het niet.
De banier met die naam er op werd donderdag 11 februari 2021 rond half één aan de rechter kantoorvleugel opgehangen, op de plek waar onlangs de traptoren werd gesloopt. 
.................................
Hierboven: De rechter kantoorvleugel met op de kop een banier met de naamgeving Amadeiro aan dit te ontwikkelen binnenstadsgebied.
-Hieronder: Het binnenterrein van KPN aan de Oude Hulst met de containers voor het  af te voeren sloopafval. 
 foto's © paul kriele, 11 februari 2021.Uodate [dd.06-02-2021] van bericht 'Sloop traptoren' van 26 januari  2021:
Slooplittekens aan zijvleugels van hoofdgebouw in Prins Bernhardstaat
KPN: Werkzaamheden van asbestverwijdering  en sloop zichtbaar aan materieel op binnenterrein

De sloop zo laat BoelensdDeGruyter weten wordt gedaan door New Horizon Urban Mining. Die naam staat voor ontmantelen en het oogsten van materiaal voor hergebruik. Dus zij gebruikt  niet 'slopen'en 'afval'. Voor oude materialen  'oogsten' zij nieuwe bouwmaterialen voor kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.
 
Van de later aangebouwde zijvleugels zijn de glazen raampanen er uit gesloopt. 
foto's © paul kriele, 29 januari en 4 febuari 2021. 
 
 
.............................
De vleugel langszij de Weversplaats.  foto's © paul kriele, 4 februari 2021.
..

Bricht van 26 januari 2021 Traptoren gesloopt /  Mortelbestrating weggehaald
 
Indruk van wat er bij komt kijken bij de werkzaamheden [sloop en asbestverwijdering] KPN.
foto © paul kriele, 26 januari 2021.
 
In de Mortel wordt de voormalige kazerne met bouwplaten tegen de muur beschermd tegen zwaar transport. Ook de bestrating wordt voor de zekerheid tijdelijk weggehaald. Er komen platen voor in de plaats. foto © paul kriele,  26 januari 2021.

Ook echte sloop van KPN-gebouw begonnen bericht van maandag 18 januari 2021. 
 
Sloop van traptórengebouw op Westelijke kop van kantoorpand KPN aan Prins Bernhardstraat.  foto's © paul kriele, 18 januari 2021.

Bericht van 5 november2020: Start sanering/ sloop interieur van KPN aan Prins Bernhardstraat
Aannemer Janssen-de Jong  is op maandag 2 november 2020 [wk 45] begonnen met de sloop van het interieur van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat.  Ook is de sanering [asbestverwijdering] begonnen. 
Met name de vleugels langs Weversplaats en de Mortel gaan tegen de grond voor nieuwbouw. Daar wordt oud ijzer plastic en hout min of meer gescheiden afgevoerd. Zelfs het beton wordt gerecykled [vermalen] en deels hergebruikt in de nieuwbouw, aldus projectleider  Rogier Rombouts. 

Intussen is ook de zendmast van KPN  verplaatst naar de Mortel 
De nieuwe locatie van de zendmast van KPN in de Mortel.


foto © paul kriele, 15 januari 2021.

Vooralsnog is de start van de sloopwerkzaamheden gepland voor begin januari 2021.
 
-Hierboven: Sloopafval wordt door een dieplader afgevoerd .Te recyclen materiaal gaat
in een aparte container. -Hieronder: Uit een van de vleugels aan de Weversplaats, waar ook nieuwbouw komt, worden ijzer, elekrto [draden en kontakten] plastic en hout afgevoerd.

foto's © paul kriele, 4 en 5 november 2020.


Bericht van 8 oktober 2020 Hekken om KPN-complex als aankondiging van herontwikkeling  naar nieuw stukje binnenstad 
 
Het KPN -complex aan de Prins Bernhardstraat is aan alle kanten omsloten door een hekwerk.
Aannemer Jansen-de Jong begint in december 2020 met de sloop van een groot gedeelte gelegen achter het markante  knikvormige frontgebouw  in de Prins Bernhardstraat.

foto © paul kriele ,8 oktober 2020.,


Donderdagmiddag 8 oktober 2020 werd door aannemer Jansen-de Jong die voor BoelensdeGruyter het KPN-complex gaat ontwikkelen naar een nieuw stukje binnnenstad onder de naam Amadeiro, hekken geplaats. Dat is een teken van de start, te beginnen met asbestverwijdering en daarna -december 2020 -de sloop.
Voor omwonenden betekent het ook een verlies aan [vergunningen] parkeerplaatsen.

>>Voor meer informatie: tik in de zoekfunctie op de site 'KPN' in en er verschijnen alle voorgaande berichten. of www.amadeiro.online 

Terug naar boven