Greppels, beerput en oude bebouwing gevonden op KPN terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-08-2021 | Gewijzigd op: 04-08-2021
De situatie een dag later [op 4 augustust 2021] waarop de archeologen de door  Barten afgegraven grond verder aan het onderzoeken zijn. Links de gisteren aangetroffen beerput.
foto © paul kriele, 4 augustus 2021.


Bericht van 3 augustus 2021: Greppels, beerprut en oude bebouwing gevonden op KPN terrein, zijde Mortel
....................
-Hierboven: Zicht  op het onderzoeksgedeelte van het KPN-terrein.
-Hieronder: Midden op de foto, boven de twee archeologen, de muur waarin de stortkokers voor de 16e eeuwse beerput daarboven, liepen. 

foto's © paul kriele, 3 augustus 2021. 
....................

Archeoloog Eddy Nijhof vertelt: 
Het straatje de Mortel is aangelegd in 1414, nadat door een erfenis het gehele terrein, dat nu een bouwgebied is, in tweeën werd verdeeld. Uit die tijd 15e eeuw zijn daar twee parallel lopende kleine greppels, mogelijk uit de helft van de 15e eeuw gegraven. Dat speelt zich af in het toch al waterrijke gebied dat uit de Dommel in de Binnendieze zijn uitlopers heeft gekregen. Maar daar zijn deze greppels te smal voor. En ook niet in het eerder Noordelijk onderzochte deel van het KPN-terrein [langszij de Prins Bernhardstraat], waar archeologen ook greppels tegen kwam. Uit die grond kwam ook een uniek clowns fluitje te voorschijn. Die greppels waren er al vóór de jaartelling, aldus de uitleg van stadsarcheoloog Eddy Nijhof. Op het Oostelijk gelegen onderzoeksterrein, waar archeologen momenteel bezig zijn, troffen zij door het weggraven van grond door Aannemings- en sloopbedrijf Barten, een 2.50 meter brede beerput uit de 16e eeuw aan. De inhoud moet nog worden onderzocht. Ook kwam er een meters lange muur vrij waarin zich de stortkokers voor de beerput bevonden. Op het terrein blijven nog twee delen en de grond onder de kelder van het ‘middengebouw’ in de planning voor onderzoek over.