KPN: Hoofdgebouw wordt gesloopt / maakt plaats voor modern kantoorpand

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2022 | Gewijzigd op: 06-04-2022
Bericht van 1 april 2022 Project Amadeiro: Hoofdgebouw [middenblok] wordt gesloopt, maakt plaats voor modern kantoorpand.
BoelensdeGruyter heeft [ blijkbaar al veel eerder]  dit middenblok met historische bouwelementen verkocht aan een bekende Bossche ondernemer [W]. Die gaat het blok slopen en vervangen door een modern kantoorpand.
................
Van het middenblok van voorheen KPN inde Prins Bernhardstraat zijn intussen de beeldengroep van Niels Steenbergen en de glas in loodramen van Marius de Leeuw verwijderd en opgeslagen. Ze keren later in het project Amadeiro terug.
foto © paul kriele,  6 april 2022
 
Amadeiro: De maquette van de nieuwbouw links en rechts en middenin de bestaande de bouw waaronder het te slopen hoofdgebouw.  [Zie ook foto hieronder]
© janssendejong, 2019

BoelensdeGruyter, eigenaresse van het voormalig KPN-complex in de Prins Bernhardstraat [project Amadeiro], heeft het kantoordeel [hoofdgebouw] - in 2020- verkocht aan een vermogende  Bossche particulier.Die gaat op die plek een transparant  kantoordeel realiseren, Daarvan staat de bouw onder leiding van de project architect Roel Scheepmaker.
Van die  historische bouwelementen blijven de glas in loodramen en de beeldengroep bewaard er keren terug  binnen het project Amadeiro.
 
-Hierboven: Voormalig KPN met het hoofdgebouw in de Prins Bernhardstraat. Boven de deur de beeldengroep van Niels Steenbergen. [Daterend uit 1955-1956].  Daarboven de glas in loodramen van Marius de Leeuw en rechts een vooroorlogse muursteen met plattegrond van het toenmalig Telefoondistrict  's-Hertogenbosch.
-Hieronder: De indrukwekkend toegangshal van KPN,  die gesloopt gaat worden. Zij maakt plaats voor een modern kantoorblok. 
foto's © janssendejong, december 2019.

In de briefing door aannemer JanssendeJong [in week 12] blijkt dat het markante 'middenblok' dat de twee kantoorvleugels aan de Prins Bernhardstraat met elkaar verbindt, gesloopt gaat worden. Door de hoogte verschillen tussen die twee vleugels [door de bouwkundige historie zo ontstaan], ligt een vernieuwbouw voor de hand. Dat betekent afbraak van de kolossale draaitrap. Die wordt in de nieuwbouw vervangen door twee bruggen die de vleugels op hun manier verbinden. Voor die opzet van die transparante intermediair [middenblok] is Voss Architectuur ingeschakeld. De onderdoorgang  naar de binnenplaats/tuin, zoals oorspronkelijk ook was voorzien, blijft in die opzet gehandhaafd.

Ergens in het project komt in een openbaar toegankelijk ‘kunstblok’ op de binnenplaats. Daarin zullen de glas in loodramen van Marius de Leeuw een plaats krijgen evenals mogelijk ook de beeldengroep van Niels Steenbergen [aangebracht in 1955-1956 boven de deur van de hoofdingang], maar die intussen is weggehaald. De gemeente [ welstandscommissie] gaat volledig akkoord met deze vernieuwde aanpak. Het complex valt wel binnen het beschermd stadsgezicht, maar heeft geen monumentenstatus. 
Voor de kolossale ronde trap, die ook uit het hoofdgebouw verdwijnt, wordt nog een plan gemaakt.
 
Indruk van de nieuwbouw hoek Oude Hulst-Prins Bernhardstraat. Aan het witte hoekgebouw, links boven de begroeiing, komt plaats voor een Mariabeeld..
foto © jansendejong, 2019


Terug naar boven