Voorheen KPN: Bouwvorderingen Amadeiro [medio mei 2022] versneld

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2022 | Gewijzigd op: 02-07-2022
 
De Zayazvleugel aan de Prins Bernhardstraat/Mortel wordt al vóór de zomer 2022 opgeleverd. foto © paul;Kriele, 29 juni 2022.

Bericht van 24 mei 2022: Vervoegde,oplevering project Amadeiro :  sociale huurwoningen zijde Mortel/Prtins Benhardstraat en
van Zuidblok [Oude Hiulst Weversplaats en Mortel] de middensegment huurwoningen [vrije sector]. 


De berichtgeving over de bouywvorderingen door aannemer JanssendeJong van het project Amadeiro van BoelensdeGruyter is postief.
Het bouwschema loopt versneld en  komen de opleveringen naar voren te liggen

Te beginnen met de sloop van het tussen/middengebouw [voormalige  hoofdingang KPN] .
Dat deel is gekocht door Robert van der Walle die er een modern kantoorblok laat neerzetten. Het wordt ook de toegang tot de binnentuin.
De grote draaitrap wordt gesloopt, maar de gals in loodramen komen elders terug, evenals het kunstwerk van Niels Steenbergen.

Sitiuaitie sloop middenblok Prins Bernhardstraat in mei en juni 2022
 
........................
........................
De sloop van het middenbliok [voorrmalige hoofdingang van KPN en daar voor van de PTT disyrict 's-Hertogenbosch
. foto's © paul lkriele, 7 juni 2022.
 
...........................
Sloop midden, of tussengebouw [vroeger hoofdingang van KPN.
foto © paul kriele, 24 mei 2022.

De berichtgeving over de bouwvorderingen door aannemer JanssendeJong van het project Amadeiro van BoelensdeGruyter is positief.
Het bouwschema loopt versneld en daardoor  komen de opleveringen naar voren te liggen. De 62 appartementen in de Mortel en langszij de  Prins Bernhardstraat [naast de Toonzaal/ WillemTwee], genaamd de Noordblok, wordt al in augustus dit jaar ipv in december 2022 opgeleverd.
Het bouwblok aan de Noordzijde van Amadeiro [dit deel langs de Prins Bernhardstraat en Mortel is door BoelensdeGruyter al eerder aan Zayaz verkocht. Het betreft 58 huurwoningen  in de sociale sector  De oplevering gebeurt al in augustus 2022. 
foto © paul kriele, 21 mei 2022.

De bouwblokken A, B, D,en C enD ofwel de Zuidblok  met 158 woningen langszij de Oude Hulst, Weversplaats en Mortel,  gaat ook een vervroegde oplevering tegemoet:  Daar wordtvan blok A,  op de hoek Prins Bernhardstraat - Oude Hulst  in de week 21 [op maandag 30 mei] beton gestort voor de vierde verdieping.
Dit Zuidelijk deel neemt het Pensioenfonds van Metaal en Techniek in eigendom. 
Overzicht op gehele bouwterrein en inkijk op de bouwblokken B,C en D van Amadeiro. Met onderaan inkijk in de Mortel.  foto's © paul kriele, 21 mei 2022.
.......................................
.........................................

 

Terug naar boven