Impressie van Dag van de Bouw bij Amadeiro v/h KPN

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2022 | Gewijzigd op: 19-06-2022
Foto-impressie Dag van de Bouw wat betreft project Amedeiro op zaterdag 18 juni 2022
 
-Hierboven en hieronder: De voor 'De dag van de Bouw' was de toegang voor het publiek naar het project Amadeiro verplaatst naar de Oude Hulst waar straks ook een van de toegangen komt naar de nog in te richten binnentuin.
-Onderaan: Op het terrein was een koffietentje waar ook limonade te verkrijgen was en er stond een ijscotent. Voor de kinderen was er een springkussen opgezet.

foto's © paul kriele, 18 juni 2022. 
..............................
 
Hierboven: De zijde Prins Bernhardstraat met de oude kantoor-en magazijnvleugel van KPN en links achterin de nieuw gebouwde vleugel van Zayaz met 58 sociale huurappartementen,

-Hieronder: Doorkijk naar de Prins Benrhardstraat.In dit gat komt straks het meest markante onderdeel van Amadeiro. Deze plek , het zgn. tusseblok [tussen de twee oude KPN-vleugels], is door Robert van der Walle gekocht, Daar komt een modern transparant gebouw dat met zijn facilteiten gericht is  op de griote internationale supermarktketens.
Over vier etahges verdeeld zijn volgens ilandenthema's . regio-thema's  onder meer zithoeken en horecapunten en negen slaapklamers ingericht ,waar managers van de [internationale] grote supermarktketens geïnformeerd kunnen worden over marketing campagnes die gericht zijn op hun klanten. .
-Onderaan: Zijde langs De Mortel met daar ook een toegang naar de binnentuin en achterin de Zayaz-vleugel met 62 sociale huurappartementen.
 
foto's © paul kriele, 18 juni 2022.
...........................

Bebouwing rond  de nog in te richten Binnentuin
 
-Hierboven: Deze vleugel, met middensegment huurwoningen, licht langs de Mortel met daarin ook de hierboven al genoemde toegang naar de toekomstige binnentuin [mididenin de foto]. foto's © paul kriele,  18 juni 2022.
-Hierboven: Links de toegang - bij binnenkomst- aan de Oude Hulst. .Rechts de oude kantoorvleugel van KPN.  De nieuwbouw is hier tot de vijfde kantoorlaag gevorderd.  De hoogte  van het dak is gelijk aan die van de KPN kantoorvleugel. 
-Hierboven: Het zuidblok met de blokken B en C [mdiden segment huurappartementen] langs de Oude Hulst Weverrsplaats en de Mortel. foto's © paul kriele, 18 juni 2022.
 
Bouwtekening van de begane grond met links de  'ingang' aan de Oude Hiuslt en rechts middenin de toegang naar de nog aan te leggen binnentuin.
Rechts, langszij de Mortel [bij de lichte vlek] vier eenkamer appartementjes. H
iuurprijs  per maand  € 700.Voor de meerkamer appartementen loopt de huur van € 1.000 - €1.800 per maand.

Huurtarieven
Aan de Mortel en Prins Bernhardstraat [naast de Toonzaal/Willem wee] het bouwblok Noord van 62 sociale huur appartementen [ € 700 per maand]. In het midden segment, Prijzen vanaf € 750 -- € 1.000 per maand.
Aan de Zuidkant 158 vrije sector huurappartementen [studio’s en meerkamerappartementen]. Prijzen van € 1000 - € 1800 per maand.
Voor bepaalde appartementen bestond al veel belangstelling [zelfs de sociale huurwoning leverde 905 reacties op].

Oplevering en informatie
De oplevering van de bouw aan de Mortel gebeurt al deze zomer en die van de bouw van 158 woningen aan de Zuidzijde staat gepland in het eerste kwartaal van 2023.

Bericht van 10 juni 2022. Komende zaterdag 18 juni 2022 is er op diverse locaties een open bouwdag.
Project Patio 'Boschgaard' aan het mgr. van Roosmalenplein, op de Brand houdt ook Datacanter Interconnect een open dag en  er is een Open dag bij bouwproject Amadeiro v/h KPN [ingang Oude Hulst].
Aannemer Janssen de Jong, die op de oude locatie KPN aan de Prins Bernhardstraat ruim 200 woningen [appartementen] bouwt, houdt op zaterdag 18 juni 2022 [10.00-13.00 uur] een open dag . De toegang op deze nationale Dag van de Bouw is aan de zijde Oude Hulst
waar medewerkers van Janssen de Jong het publiek zullen informeren over de gang van zaken en wat er in de toekomst komt te staan. Voor kinderen is er een springkussen en voor ouderen een kop koffie of thee [Janssen de Jong begon in 2020 met de bouw [parkeergarage]. Het project is opgedeeld in een blok Noord [van Zayaz sociale huur], midden en Zuidblok. Welke laatste 158 appartementen behoren tot het midden huursegment in de vrije sector. De ‘oudbouw’ krijgt een kantoorbestemming.
Hierboven: De gevel aan de Prins Bernhardstraat van Zayaz is zichtbaar geworden.
foto's © paul kriele, 15 juni 2022.
 
-Bovenaan: De zuidblok van Amadeiro langszij Oude Huilst- Weversplaats en Mortel.
-Hierboven: Inkijk in de Mortel. Achteraan het dit jaar door Zayaz te openen  blok van 58 sociale huurwoningen
. foto's © paul kriele, 11 juni 2022.
............................

De sloop van het 'schakelgebouw'. De locatie is gekocht  door Robert van der Walledie er een modern entree/ kantoorblok laat neerzetten..
...........................
-Hierboven: De oude vleugels van KPN, links en rechts, krijgen een kantoorfunctie. Het schakelgebouw [middenin nu in sloopsituatie] wordt een modern entree/kantoorblok.
-Hieronder: Zicht op het Zuidblok met o.a. de  zijde Weversplaats.

foto's © paul kriele, 9 mei en 5 juni 2022.

Theater aan de Parade Na de sloop is inmiddels [begin 2022] de verbouwing begonnen.
Zicht op het overgebleven casco van het oude theater van 1975-1976.
foto © paul kriele, 15 juni 2022


Terug naar boven